1.

اثربخشی آموزش مثبت اندیشی بر خودکارامدی، تاب آوری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر کرمانشاه

صفحه 1-18
آراس رسولی؛ افسانه امیدی

2.

سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان دوره متوسطه مناطق روستایی شهرستان کوهرنگ

صفحه 0-0
موسی محمودی برام؛ مهدی نوری پور؛ فریبرز نیکدل

3.

اثربخشی آموزش تئوری انتخاب بر خودکارآمدی، جهت‌گیری هدف و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه نهم شهر بناب در سال تحصیلی 96-1395

صفحه 0-0
مهناز صمدیان؛ شعله لیوارجانی؛ امیر پناهعلی

4.

تبیین مولفه ‌های افشا داوطلبانه با رویکرد مسئولیت اجتماعی از دیدگاه متخصصین آموزش عالی

صفحه 59-78
امیر شمس؛ علیرضا مهرآذین؛ ابوالقاسم مسیح آبادی؛ محمدرضا شورورزی

5.

وضعیت انعکاس مؤلفه های هویت فرهنگی منبعث از برنامه درسی ملی در کتاب های درسی ریاضی دوره ابتدایی

صفحه 59-78
مرتضی مرتضوی؛ حسن نجفی؛ احمد طالعی فرد

6.

میزان اثربخشی برنامه آموزشی الگوی چندمحوری در کاهش آسیب‌های سازمانی در شرکت های صنایع غذایی

صفحه 0-0
علی نوری

7.

ارائه مدلی برای پرورش شخصیت پژوهشی دانش آموزان ابتدایی کشور مورد: استان بوشهر

صفحه 35-58
کبری حسامی؛ نادرقلی قورچیان؛ امیر حسین محمد داودی

8.

پیش‌بینی عملکرد تحصیلی بر اساس سرزندگی تحصیلی، انگیزش پیشرفت و خوش‌بینی تحصیلی در دانش‌آموزان

صفحه 0-0
ثمینه بهادری جهرمی؛ روح‌اله چراغپور؛ سهیلا پایان

9.

پیش‌بینی خودکارآمدی تحصیلی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های یادگیری در دانش‌آموزان دختر شهر مشهد

صفحه 0-0
سمانه سادات طباطبایی؛ تکتم سادات طباطبایی؛ آرزو نجیب‌زادگان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.