1.

یادگیری خدمات‌رسانی: کاربست نظریه تربیتی در عمل

صفحه 1-17
مریم مرندی حیدرلو؛ یوسف ادیب؛ اسکندر فتحی آذر؛ فیروز محمودی

2.

مطالعة تطبیقی برنامه‌درسی کارشناسی رشته آموزش ابتدایی در ایران و کشورهای منتخب آسیایی- اقیانوسیه

صفحه 18-45
فروغ تصدیقی؛ محمدجواد لیاقت دار؛ لطفعلی عابدی

3.

شناسایی و طبقه‌بندی مسائل اساسی دانش‌آموزان دورة ابتدایی در ارتباط با جنسیت و مسائل جنسی

صفحه 46-61
هدایت الله اعتمادی زاده؛ علی نوری

4.

تأثیر نظریة انتقادی بر نظریه‌پردازی در حوزة مطالعات برنامه‌درسی

صفحه 62-74
سیروس منصوری؛ محمدحسن کریمی؛ مجید کوثری؛ میمنت عابدینی بلترک

5.

تبیین اثر برنامه درسی پنهان بر انضباط دانش‌آموزان دورة ابتدایی

صفحه 75-94
بهزاد نوروزی چگینی؛ علی اکبر شیخی فینی؛ اقبال زارعی؛ علیرضا عصاره

6.

شناسایی مؤلفه‌های تدریس اثربخش اساتید رشته برنامه‌ریزی درسی از دیدگاه دانشجویان این رشته

صفحه 95-114
صابر عبدالملکی؛ حسن ملکی؛ فائزه اسدی

7.

بررسی مبانی فلسفی معرفت‌شناختی ارزشیابی در دورة پست‌مدرن در تعلیم وتربیت

صفحه 115-130
قادر فراقی؛ محسن فرمهینی فراهانی

8.

بررسی کیفی اصول حاکم بر طراحی آموزشی مبتنی بر نظریة انعطاف‌پذیری شناختی در ترکیب با راهبردهای داربست‌سازی

صفحه 131-150
عباس تقی زاده؛ جواد حاتمی؛ مریم قاسمی

9.

تحلیل محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی دورة ابتدایی از نظر میزان توجه به آموزش حقوق کودک

صفحه 151-165
رحمان پاریاد؛ احمد سلحشوری؛ محمدرضا یوسف زاده چوسری

10.

مقایسة الگوی مدیریت آموزش و الگوی اکتشافی تدریس بر اساس میزان شمولیت و ابعاد مشترک آن‌ها

صفحه 166-181
محمدرضا بهرنگی؛ علیرضا دهقانی؛ فاطمه دارابی

11.

تأثیر آموزش به کمک نقشة مفهومی بر پیشرفت تحصیلی درس زیست‌شناسی دانش‌آموزان سال سوم متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد

صفحه 182-190
محسن تقی زاده؛ اسکندر فتحی آذر؛ مسلم آذر بخش

12.

بررسی رویکرد غالب برنامه درسی دبیران دورة متوسطه اول منطقه سه آموزش‌وپرورش شهر اصفهان

صفحه 191-204
بهمن زندی؛ سیمین نقش؛ رضاعلی طرخان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.