دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 1-119  XML

1

بررسی کمی وکیفی گونه های جنگلکاری شده پارک جنگلی ملایر

صفحه 1-10

2

بررسی ارتباط تعداد در هکتار در توده های جنگلی با علایم طیفی آن در تصویرسنجنده استر

صفحه 11-20

3

اثر تاریخ کاشت برصفات جوانه زنی بذر کاج بروسیا در نهالستان

صفحه 21-28

4

بررسی و برآورد متغیرهای مهم کمی جنگلکاری کاج تدا pinus teada L. (مطالعه موردی در جنگلهای سیاهکل گیلان)

صفحه 29-38

5

بررسی امکان نقشه تیپبندی جنگل با استفاده از دادههای Terra ماهواره Aster (مطالعه موردی حوزه 38 جنگلهای شمال کشور)

صفحه 39-50

6

بررسی مقایسهای تنش و کرنش طولی رشد در درختان صنوبر منطقه گیلاندر Alnus glutinosa و توسکا قشلاقی Populus deltoides

صفحه 51-66

7

بررسی ارتباط بین اندازه تنه و کرنشهای طولی رشد در گونه ممرز

صفحه 67-88

8

بررسی تاثیر زمان برداشتو مدت اسانسگیری بر روی ترکیبهای روغن اسانسگیاه دارویی مرزنجوش

صفحه 79-90

9

بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب در تالاب انزلی با استفاده از کریجینگ

صفحه 91-106

10

بررسی فلور، ساختار رویشی و کورولوژی عناصر گیاهی اثر طبیعی ملی خشکه داران (تنکاب

صفحه 107-118


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.