دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، بهار 1397، صفحه 1-260  XML

1

مدل علّی تأثیر انگیزش شغلی خودتعیین‌گری معلمان بر بکارگیری راهبردهای آموزشی و انضباطی

صفحه 13-29
جواد مصرآبادی؛ پیمان یارمحمدزاده؛ احسان عظیم‌پور

2

مقایسه اثر بخشی یادگیری مشارکتی و سنتی بر مهارت‌های ارتباطی و خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه

صفحه 35-54
غلامرضا گلمحمدنژادبهرامی

3

طراحی برنامه آموزشی ضد‌قلدری تلفیقی و تعیین اثربخشی آن بر کاهش ‌قربانی‌شدن دانش‌آموزان دوره اول متوسطه

صفحه 55-81
رحیم بدری؛ سید عدنان حسینی؛ تورج هاشمی؛ میرمحمود میرنسب

4

مقایسه رضایت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در نیمرخ‌های مختلف انگیزشی دانش‌آموزان: تحلیل مبتنی بر شخص

صفحه 83-98
محمد ستایشی اظهری؛ میترا کیالی

5

اثربخشی آموزش خودکنترلی هیجانی بر کاهش پرخاشگری فیزیکی دانشجویان دانشگاه پیام نور

صفحه 99-114
طاهر محبوبی؛ سیدبهاالدین کریمی؛ حسین زارع

6

ارزیابی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش در محیط‌های یادگیری الکترونیکی با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

صفحه 115-134
اکبر رضازاده؛ سیدداود حسینی‌نسب؛ محمدرضا سرمدی؛ مهران فرج‌الهی

7

ارزشیابی مقالات علمی علوم تربیتی به منظور شناسایی اشتباهات رایج آماری

صفحه 135-154
غلامرضا یادگارزاده؛ عادل فاطمی

8

ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس شیفتگی تحصیلی در دانشجویان

صفحه 155-172
فرخ‌رو جلیلی؛ مژگان عارفی؛ امیر قمرانی؛ غلامرضا منشی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.