دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 71، بهار 1397، صفحه 1-129  XML

1

تأثیر برنامة آموزش رفتاری والدین بارکلی به مادران بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان مقطع ابتدایی با اختلال سلوک

صفحه 1-9
محمدعلی گودرزی؛ راضیه هاشمی علی آباد علیا؛ محمدرضا تقوی

2

نقش مؤلفه‌های تمایزیافتگی والدین در پیش‌بینی تمایزیافتگی دانش‌آموزان دختر و پسر

صفحه 10-17
فاطمه اصل دهقان؛ حمید رضاییان فرجی؛ سیمین حسینیان

3

تأثیر ادراک پایبندی به قرارداد روان‌شناختی بر عملکرد شهروندی سازمانی در کارکنان یک شرکت صنعتی: نقش میانجیگرانه وفاداری سازمانی

صفحه 18-25
امیر همت پناه؛ علی مهداد؛ زهرا فارسی

4

تأثیر آموزش درمان مبتنی بر شفقت بر خودپنداره و ابراز وجود دانش‌آموزان دختر دوره اول دبیرستان

صفحه 26-36
حدیثه غفاریان؛ فلور خیاطان

5

بررسی اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر احساس تنهایی و عزت‌نفس دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه دوم دارای اعتیاد به اینترنت

صفحه 37-49
سمانه رضایی؛ هادی فرهادی

6

پیش‌بینی سبک‌های فرزندپروری و تنیدگی والدین بر اساس ذهن‌آگاهی و فراوالدگری

صفحه 50-60
سکینه جولائیها؛ علی رضا آقایوسفی؛ مرتضی ترخان

7

پیش‌بینی احساس انزوای اجتماعی بر اساس طرح‌واره‌های هیجانی، سبک‌های هویت و طرح‌واره‌های ناسازگاراولیه در دانشجویان

صفحه 61-69
علی افشاری؛ رسول رضایی

8

اثربخشی قصه‌درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر اضطراب دانش‌آموزان دختر دبستانی

صفحه 70-80
فاطمه شهابی زاده؛ فاطمه خواجه ایمنیان

9

پیش‌بینی گرایش به سیگار بر اساس متغیرهای شیوه‌های فرزندپروری و سبک زندگی در دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی خمینی‌شهر

صفحه 81-90
هادی براتی؛ فاطمه رضایی؛ حبیب‌اله کریم‌زاده

10

مقایسة بهزیستی روانی و نیرومندی های مَنِش در دانشجویان بر اساس رشته تحصیلی

صفحه 91-107
فائزه انتظاری شبستر؛ علی خادمی

11

اثربخشی مشاوره گروهی عقلانی هیجانی رفتاری بر سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی دانش‌آموزان دورة دوم متوسطه پسر

صفحه 108-116
فرشید پایدار؛ فریده حمیدی؛ مجید کارگر

12

اعتبار، روایی و ساختار عاملی مقیاس حسادت زناشویی در استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در کارکنان متأهل دانشگاه کاشان

صفحه 117-129
مسعود کیانی؛ آزاده مللی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.