دوره و شماره: دوره 7، شماره 20، تابستان 1391، صفحه 23-34، صفحه 1-131  XML

1

ارائه یک مدل ریاضی صفر و یک مخلوط برای تعیین چیدمان بهینه واحد مونتاژ کارخانه قالب های پیشرفته ایران خودرو

صفحه 1-10
سعید اسپید؛ علیرضا رشیدی کمیجان؛ جمشید ناظمی

2

رتبه بندی مخاطرات همبسته زنجیره های تأمین به کمک روش تصمیمگیری گروهی

صفحه 11-22
رامین سروش؛ صدیق رئیسی؛ قنبر عباسپوراسفدان

3

مقایسه روشهای تصمیمگیری چندمعیاره فازی و غیرفازی در محاسبه ارزش وزنی فعالیتهای پروژه

صفحه 23-34
هیرش گل پیرا

4

ارزیابی تأثیر ابعاد ساختاری سازمان بر گرایش به کارآفرینی

صفحه 35-48
هوشنگ تقی زاده؛ غفار تاری؛ بهروز بینا بینا گوگ تپه

5

بررسی رابطه بیه رهبری تحول آفریه با تواومىد سازی کارکىان کویر تایر بیرجىد

صفحه 49-64
محمذ رضا نیستانی؛ حیدر چوپانی؛ حجت غلام زاده؛ مجتبی زارع خلیلی

6

بررسی عوامل سازمانی زمینه ساز توانمندسازی کارکنان پژوهشگاه صنعت نفت

صفحه 56-76
صمد بارانی؛ مهدی افخمی اردکانی؛ سید قادر رادمرد

7

مدل سازی و شبیه سازی ترافیک شهری با شبکه های پتری رنگین

صفحه 77-90
خداکرم سلیمی فرد؛ مهدی انصاری

8

تعیین ساختار عاملی فضای ایمىی در سازمانهای غیرانتفاعی

صفحه 91-108
صدیقه خورشید؛ فاطمه جلالی

9

الزامات و موانع بودجه ریزی عملیاتی سازمان ها بر اساس «مدل سه عاملی شه» (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای تهران)

صفحه 109-130
فریدون عبدصبور؛ مصطفی راوند


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.