دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، پاییز 1396، صفحه 115-147، صفحه 1-236  XML

1

بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی کار در چارچوب تابع تولید (با تاکید بر کارآفرینی)

صفحه 7-35
زهرا نجفی؛ کریم آذربایجانی

2

اثر سلامت سازمانی و خلاقیت کارکنان بر بهره‌وری کارکنان با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری

صفحه 37-60
حسین رحمان سرشت؛ المیرا شاکری؛ عبدالحسین شکری

3

بررسی تأثیر سیستم های اطلاعاتی مدیریت برتولید در کلاس جهانی سازمان ها با نقش واسطه ای بهره وری سازمانی (مطالعه موردی: هلدینگ گلرنگ)

صفحه 61-79
ابوطالب مطلبی ورکانی؛ احسان تقی پور؛ علی علی محمدپور

4

یک روش ترکیبی سروکوال و تاپسیس سلسله مراتبی بر اساس مجموعه‌های فازی نوع2 برای ارزیابی کیفیت خدمات (مطالعه موردی: کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی شهرکرد)

صفحه 81-113
علی دهقانی فیل آبادی؛ امیر سامان خیرخواه؛ حمید رضا احدی

5

شاخص بهره‌وری مالمکوئیست در شبکه و کاربرد آن برای محاسبه پیشرفت و پسرفت پژوهش دانشکده‌ها در یک دانشگاه

صفحه 115-147
مرتضی آذرباد؛ فرهاد حسین زاده لطفی

6

بررسی تأثیر به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در افزایش بهره‌وری کارکنان مورد مطالعه (کارکنان بانک مسکن تبریز)

صفحه 149-174
مینا فرجی مرجانلو؛ بهمن فرجی مرجانلو؛ سعید صحت

7

انتخاب استراتژی نگهداری و تعمیرات به منظور بهبود شاخص های ارزیابی قابلیت اطمینان و تعمیرپذیری

صفحه 175-196
چنگیز والمحمدی؛ جواد صوفیابادی؛ فخرالدین لطف زاده

8

رابطه بین مدیریت سود و عملکرد شرکت های مورد مطالعه در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 197-218
محمدرضا جواهری؛ مجید زنجیردار


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.