دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، بهار 1396، صفحه 1-168  XML

1

تعیین رابطه بین شفافیت اطلاعاتی، نقد شوندگی و ارزشیابی شرکت‌

پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی
صفحه 1-16
محمد رضا نیکبخت؛ حمید کلهر نیا

2

محتوای ارزشی سود تقسیم شده در شرکت ها

پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی
صفحه 17-28
بهمن بنی مهد؛ قادر رحمن نژاد

3

تاثیر تمرکز مالکیت و درجه کنترل بر ارزش شرکت‌ در صنعت بیمه

پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی
صفحه 29-50
مهدی صالحی؛ عسل بخشیان؛ فتانه داوطلب طوسی

4

تأثیر حسابرسی مالیاتی بررابطه بین مالیات ابرازی، تشخیصی و قطعی: مطالعه موردی استان‌های آذربایجان شرقی، غربی و شرق و جنوب تهران

پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی
صفحه 51-64
اسفندیار ملکیان؛ سروه فرزاد

5

کارایی معیارهای ارزیابی ریسک در تئوری فرامدرن پرتفوی در صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک در دوران رونق تجاری

پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی
صفحه 65-80
زهرا پورزمانی

6

رابطه بین مازاد نقدینگی پایدار و ارزش نهایی وجه نقد

پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی
صفحه 81-106
مهدی مرادی؛ مهدی جباری نوقابی؛ نعیمه بیات

7

اثر پوشش رسانه‌ای بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در بازار سهام

پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی
صفحه 107-124
جمال برزگری خانقاه؛ رضوان حجازی؛ فرزانه رضا زاده

8

الگوی رویکرد حسابداران و حسابرسان به استانداردهای حسابداری و تأثیر آن بر کیفیت اطلاعات حسابداری

پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی
صفحه 125-154
قاسم بولو؛ یحیی حساس یگانه؛ فریدون رهنمای رود پشتی؛ شهرام چهار محالی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.