1.

بررسی ساختار مولکولی و الکترونی ترکیب جدید انتقال پروتون بر پایه 2و6-پیریدین دی کربوکسیلیک اسید و پیریدین–3–کربوکسامید: سنتز و محاسبه های نظریه تابعی چگال

صفحه 1-10
محمد چهکندی؛ محمود ابراهیمی

2.

پیوند هیدروژنی درون مولکولی (E)-N'-(n-فلورو-2-هیدروکسی-بنزیلیدن) نیکوتینو هیدرازید: مطالعه‌ی نظری تابعی چگالی

صفحه 11-19
زینب موسوی تکیه

3.

استفاده از روشهای اسپکتروسکوپی برای آنالیز ساختاری نانوذرات مونوکلینیک بیسموت وانادات(BiVO4)با مورفولوژی مختلف در تجزیه نوری رنگدانه رودامین بی ((Rhodamine B

صفحه 21-31
مجید مظفری؛ امید نیازمند

4.

بررسی تئوری برهمکنش های  بین بخش های حلقوی بعضی از داروها با نوکلئیک اسیدهای گوانین و آدنین: روش DFT، آنالیز AIM و محاسبات NBO

صفحه 33-51
حسین عزیزی توپکانلو؛ ضحی رحمانی

5.

بررسی پیوند هیدروژنی درون مولکولی در مشتقات آنترانیلیک اسیدها

صفحه 53-66
منصوره زاهدی تبریزی؛ مریم برقی

6.

حذف یون کرومات در پسابهای صنعتی توسط عامل دار شدن نانوذرات فعال مغناطیسی سبوس برنج عامل دار شده با کیتوسان و اندازه گیری آن با طیف سنجی مریی ماورابنفش

صفحه 67-79
علی مقیمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.