1.

بررسی تأثیر کارآفرینی سازمانی و جهت گیری کارآفرینی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی کارآفرینی استراتژیک در شرکت های صنعتی استان زنجان

صفحه 23-45
رضا پیرایش؛ وحید امیری؛ ملیحه جعفری؛ محمد ایمانی برندق

2.

چارچوبی برای سیاستگذاریِ تغییرات ساختار ستاد در سازمان های مادرِ در ونزا (مورد مطالعه یک شرکت پتروشیمی)

صفحه 47-73
حسین حاجی بیگلو؛ مهدی حقیقی کفاش؛ نادر مظلومی؛ وجه الله قربانی زاده

3.

ارائه مدل نظام جذب، تأمین و تعدیل منابع انسانی کارآفرین محور در سازمان های دولتی ایران

صفحه 75-96
حسن حسن زاده؛ ناصر میرسپا سی؛ ابوالحسن فقیهی؛ رضا نجف بیگی؛ محمد علی افشار کاظمی

4.

شناسایی و رتبه‌بندی چالش‌های منابع انسانی به منظور ارتقای بهره‌وری دورکاری در سازمان های دولتی

صفحه 97-116
مهدی خیراندیش؛ ناصر عسگری

5.

اثر پرستیژ، تمایز، تجربه، منافع اجتماعی برند بر بهره وری برند به واسطه جذابیت برند و شناسایی برند مشتری (مورد مطالعه چرم تبریز)

صفحه 117-142
یزدان شیرمحمدی؛ پریسا آبیاران؛ زینب هاشمی باغی؛ غلامرضا طالقانی

6.

نقش سرمایه‌های ‌روانی بر تعارض‌کار-خانواده و عملکرد سازمان (موردمطالعه: اداره‌کل ثبت اسناد واملاک شهر مشهد)

صفحه 143-170
زهرا امین افشار؛ ابوالفضل کزازی؛ محسن هوشنگی

7.

تأثیر مدیریت بهره وری سرمایه بر مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با تاکید بر چرخه عمر

صفحه 171-194
علی علی محمد پور؛ علی ذبیحی؛ خسرو فغانی ماکرانی

8.

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل‌حیاتی‌موفقیت در استقرار و پیاده‌سازی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی با استفاده از غربالگری فازی و تکنیک دیمتل (موردمطالعه شهرداری کلان‌شهر قم)

صفحه 195-231
علی عابدینی؛ حمیدرضا یزدانی؛ امین حکیم؛ علیرضا ابرقویی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.