1.

اثر حرارت بر روی رشد و بلوغ فیل‌ماهی پرورشی(Huso huso)

صفحه 1-8

2.

اثرات‌ آلودگی‌ نفتی در حوزه شمالی خلیج فارس از طریق تعیین میزان تجمع فلزات سنگین‌ ‌ (نیکل‌، سرب‌، کادمیوم‌ و وانادیوم) در بافت‌ عضله‌ ماهی سرخو (Lutjanus fulviflammus)

صفحه 9-16

3.

مطالعه بافت شناسی مراحل تکوین روده در لارو فیل‌ماهی (Huso huso)

صفحه 17-24

4.

بررسی تأثیر ماده نگهدارنده دی‌استات‌سدیم روی کیفیت خاویار قره‌برون در طول دوره نگهداری در سردخانه

صفحه 25-34

5.

جداسازی و شناسایی انگل‌های ماهی‌ سفید انگشت‌ قد Rutilus frisii kutum در استخرهای‌ پرورشی دولتی استان گیلان‌

صفحه 35-42

6.

تأثیر لوامیزول هیدروکلراید بر تعداد گلبول‌های سفید خون بچه‌تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus)

صفحه 43-46

7.

تولید کوفته‌ماهی از ماهی مید و تأثیر مواد نگهدارنده در زمان نگهداری آن در سردخانه 18- درجه سانتی‌گراد

صفحه 47-54

8.

تأثیر بتافین بر عملکرد رشد و بازماندگی بچه‌‌ماهیان شیپ (Acipenser nudiventris)

صفحه 55-60

9.

بررسی توانایی Anodonta cygnea در جذب ترکیبات ازته و فسفاته در سیستم مدار بسته

صفحه 61-70


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.