1.

تاثیر آموزش بهوشیاری بر ارتقاء امید و شادکامی زنان نابارور

صفحه 9-22
مهدیl ابویسانی؛ داوود معنوی پور

2.

رابطه پرخاشگری و اختلال وسواس در دانشجویان؛ با تاکید بر نظریه فراخود فروید

صفحه 23-32
فرخ استاد محمد علی؛ علیرضا پیرخائفی

3.

پیش بینی مسئولیت پذیری نوجوانان ۱۵ تا ۱۷ سال شهر گرمسار بر اساس خودپنداره رفتاری و عواطف مثبت و منفی و بهزیستی روانشناختی

صفحه 33-44
اکبر محمدی؛ علیرضا علی بیکی

4.

پیش بینی بدتنظیمی هیجانی در افراد دارای نشانه های مرزی براساس عامل های پنجگانه شخصیت در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

صفحه 45-54
رامین قاسمزاده؛ مجید محمودعلیلو

5.

اثربخشی شناخت درمانی با تکیه بر فراخوانی افکار و مفروضه ها بر افزایش سرسختی روانشناختی دانشجویان دختر

صفحه 55-65
آرزو عبدالملکی؛ کورش گودرزی

6.

طرحواره‌های ناسازگار اولیه، باورهای غیرمنطقی در مورد رابطه و بی ثباتی ازدواج

صفحه 67-77
فاطمه قره باغی؛ هدی توکلی

7.

تاثیر معنویت درمانی بر کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر

صفحه 79-90
حمید ملایی زرندی؛ فریبرز درتاج


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.