1.

آزﻣﻮﻥﺗﺠﺮﺑﯽتأثیرﺭﯾﺴﮏ ﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐﻭﮐﺎﺭﺑﺮﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦﺭﯾﺴﮏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼﻭعملکرد مالی در صنعت بانکداری ایران

صفحه 1-36
محمد بیگدلی؛ مهدی تقوی؛ علی اسماعیل زاده؛ مرجان دامن کشیده

2.

پوشش ریسک درآمدهای نفتی ایران: رویکرد پوشش ریسک تجمیع یافته

صفحه 37-74
علی طیب نیا؛ محسن مهر آرا؛ آزاده اختری

3.

هزینه رفاه شوک های خارجی و قاعده بهینه سیاستپولی برای اقتصاد ایران

صفحه 75-110
سجاد برومند؛ تیمور محمدی؛ جمشید پژویان؛ اسداله فرزین وش؛ عباس معمار نژاد

4.

برآورد ضرایب فزاینده مالی ایران در مقایسه تطبیقی با کشورهای منتخب منا

صفحه 111-146
مهناز حسین پور؛ کامبیز هژبر کیانی؛ فاطمه زندی؛ علی دهقانی؛ خلیل سعیدی

5.

چگونگی اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر بازدهی شرکت‌های بورسی در شرایط رونق و رکود بازار سرمایه ایران

صفحه 147-166
عبدالمجید دهقان؛ منیره کامیابی

6.

تأثیر تغییرات ساختاری بر رفاه اقتصادی در ایران،رهیافت مدل‌های تعادل عمومی محاسبه‌پذیر

صفحه 167-190
منصور مهینی زاده؛ کاظم یاوری؛ سید عبدالمجید جلایی؛ بهروز جعفر زاده

7.

شناسایی شیوه‌های تأمین مالی شرکت‌های تعاونی استان ایلام )با استفاده از تکنیک دلفی تعدیل شده(

صفحه 191-216
کرمرضا رستمی؛ اردشیر شیری؛ علی یاسینی؛ اسفندیار محمدی

8.

تاثیر توسعه مالی بر توسعه انسانی در کشورهای درحال توسعه با تمرکز بر ویژگی‌های نهادی، اجتماعی و اقتصادی

صفحه 217-238
سجاد برخورداری؛ حمید ابریشمی؛ مجتبی ذوالفقاری

9.

سنجش کارایی نسبی و رتبه بندی شعب بانک‌ها، رویکرد پنجره ای: مطالعه موردی استان زنجان

صفحه 239-260
هما درودی؛ محمد باقر امینی

10.

بررسی تأثیر بازار گرایی و ثبات مدیریتی برعملکردمالی شرکت‌ها

صفحه 261-277
ناصر سیف الهی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.