1.

شناسایی مولفه های مؤثر در استقرار نظام بهروزی سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی)

صفحه 1-23
سمانه ساجدی؛ بهرنگ اسماعیلی شاد

2.

بررسی نقش تعدیل‌گر "یادگیری" در ارتباط بین "عوامل فردی" و "تحریک به تسهیم دانش" ( مطالعه موردی: دانشگاه شاهد)

صفحه 24-47
جمشید صالحی صدقیانی؛ ملیحه بینشیان؛ مریم پرچمی سرقین

3.

الگوی چابکی منابع انسانی : تحلیلی برآمده از شرکت های خدمات پس از فروش خودرو در ایران

صفحه 48-65
فرهاد توکلی مقدم؛ میرعلی سیدنقوی؛ علیرضا اسلامبولچی؛ محمدرضا ربیعی مندجین

4.

بررسی رابطه بین عوامل موثر بر استراتژی کارآفرینی سازمانی( مورد مطالعه: شرکتهای تحت پوشش سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران)

صفحه 66-83
عباس ضیائی کیا؛ علی جهانگیری؛ جواد محرابی؛ علی داوری

5.

شناسایی سبک های زندگی سرمایه گذاران ، میزان درگیری ذهنی و نوع تصمیم گیری خرید با رویکرد مالی – رفتاری

صفحه 84-108
سید محمد تقی حسینی کیا؛ وحید رضا میرابی

6.

بررسی رابطه کیفیت خدمات الکترونیکی بر اعتمادسازی مشتریان در استفاده از خدمات آنلاین بانک گردشگری (نمونه: شهر تهران)

صفحه 109-130
آیلین خرمالی؛ مجتبی معظمی

7.

ارائه مدل کارکردهای پیدا و پنهان بازاریابی با تمرکز بر مادی گرایی با استفاده از نظریه زمینه ای

صفحه 131-148
سید فرهنگ آبرومندی؛ بهرام خیری؛ احمد ودادی

8.

بررسی و شناسایی شاخصهای اقدام در تبیین استراتژی اقیانوس آبی در صنعت پخش ایران با استفاده از عوامل آمیخته بازاریابی خدمات (8P) و الگوی چهاراقدام

صفحه 149-170
مرتضی فرحناک؛ مریم دانشمندمهر

9.

بررسی تأثیرجهت گیری بین المللی کارآفرینی برعملکرد بین المللی بادرنظرداشتن نقش میانجی قابلیت شبکه‌؛استراتژی رقابتی وجهت گیری بین المللی بازار(مورد مطالعه:شرکت ملّی نفت ایران)

صفحه 171-193
امین دست پاک؛ مصطفی مبلغی

10.

شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر تجربه‌مشتریان به روش ماتریس اثرات متقابل (مورد مطالعه: خرده‌فروشی‌های الکترونیکی ایران)

صفحه 194-214
فائزه هدایت نظری؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ سینا نعمتی‌زاده

11.

طراحی مدل بهینه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در بانک رفاه

صفحه 215-232
مهرزاد سرفرازی؛ غلامرضا معمازاده طهران؛ سید مهدی الوانی؛ محمدعلی افشارکاظمی

12.

بررسی نقش هویت و طنین برند در ایجاد حس درگیری برند مشتری

صفحه 233-256
زهرا شیرازیان

13.

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و استراتژی‌های کسب و کار(مطالعه موردی شرکت بهسازان کاوش)

صفحه 257-281
غلامرضا سلیمی؛ داریوش طهماسبی آقبلاغی؛ مسعود شعبانی

14.

بررسی ریسک فرآگیر درماندگی مالی بین شرکت های زنجیره تامین خودرو در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 282-296
بیتا دلنواز؛ میرفیض فلاح

15.

آوای کارکنان و پیامدهای سازمانی: تبیین چهار راهبرد آوای کارکنان بر اساس تغییرات دو متغیر تعدیل کننده فرهنگ عام گرا/خاص گرا و تبادل رهبر-عضو

صفحه 297-325
غلامعلی طبرسا؛ علی رضاییان؛ پریسا فلکی

16.

تاثیر سبک رهبری بر سواد مالی کارکنان با توجه به نقش جو سازمانی و یادگیری در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

صفحه 326-342
محمدحسن کفائی مهر؛ محمد رضا مردانی؛ صدیقه طوطیان اصفهانی

17.

ارایه مدل توسعه کسب و کارهای خانگی در شهر تهران مبتنی بر رویکرد محله محوری

صفحه 343-364
شهرام علی پور؛ سید محمود هاشمی؛ محسن عامری شهرابی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.