1.

تاثیر تیمارهای حرارتی روی مراحل مختلف رشدی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus Pic. (Col., Bruchidae)

صفحه 1-9
ریحانه حبیبی؛ رضا وفایی شوشتری؛ حسین فرازمند؛ عارف معروف؛ سعیده لونی

2.

بررسی تاثیر انواع پوشش میوه در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار،Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyralidae)، در منطقه ساوه

صفحه 11-19
بهاره رفیعی؛ حسین فرازمند؛ شیلا گلدسته؛ تقی شیخ‌علی

3.

بررسی مقاومت آنتی‌بیوزی 21 کلن صنوبر (Populus spp.) نسبت به شته مومی در استان مرکزی

صفحه 21-27
زهرا رفیعی کرهرودی؛ ابراهیم صادقی؛ ضیا آزدو؛ غلامرضا گودرزی

4.

بررسی فنولوژی زنبور پارازیتویید (Hym., Scelionidae) Telenomus busseolae Gahan نسبت به رشد مرحله تخم ساقه‌خوار نیشکر (Lep., Noctuidae) Sesamia nonagrioides Lefebvre و مطالعه درصد پارازیتیسم آن بر اساس روش‌های رایج و فراخوان

صفحه 29-41
عبدالرضا صیادمنصور؛ لطیفیان مسعود؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ علیرضا عسکریان‌زاده

5.

بررسی آمیخته‌های نسل اول حاصل تلاقی های مستقیم و معکوس نژادهای دو و چند نسله کرم ابریشم (Lep., Bombycidae) Bombyx mori L.

صفحه 43-50
علی اصغر طالبی؛ مریم خادمی؛ جی. سوبرامانی؛ اچ. بی. ماهش

6.

تعیین تعداد نمونه مورد نیاز در مطالعات حشره‌شناسی با زبان محاسبه آماری R قسمت اول- مقایسه میانگین‌ها و نسبت‌ها

صفحه 51-61
جواد کریم‌زاده اصفهانی

7.

بررسی اثر نوع طعمه گیاهی، شکل و محل نصب تله در بهبود کارایی تله‌های فرمونی سرخرطومی حنایی خرما، Rhynchophorus ferrugineus Oliv.(Col., Dryophthoridae).

صفحه 63-72
حسین فرازمنـد؛ کاظم محمدپور؛ آرمان آوندفقیه

8.

بررسی فونستیک کنه‌های (Acari) خاکزی راسته Mesostigmata در مزارع ذرت و کلزای منطقه گچساران

صفحه 73-84
حسین مرادیان؛ هادی استوان؛ مصطفی حقانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.