1.

طرح غزلی دیگر غزل معاصر از رهگذر سروده‌های بیابانکی

صفحه 11-26
سید محمدرضا ابن‌الرسول

2.

تحلیل سوررئالیستی داستان دقوقی در مثنوی مولوی

صفحه 27-56
سبیکه اسفندیار

3.

نقدِ دگرخوانی‌های خلّاقانة اساطیر در شعر احمد شاملو بر اساس نظریّۀ بدخوانیِ خلّاقِ هارولد بلوم

صفحه 57-78
ابوالقاسم امیراحمدی؛ علی عشقی سردهی؛ ابراهیم استاجی؛ احمد یزدی

4.

رویکردی "باختینی" به سنگ صبور صادق چوبک

صفحه 79-96
علی تسلیمی؛ فاطمه ادراکی

5.

تأملی در محتوای اجتماعی طنز عبید

صفحه 97-122
محمد حکیم آذر

6.

عاطفه؛ نقش و جایگاه آن در نفثه‌المصدور

صفحه 123-140
مهدی دهرامی؛ یوسف اصغری بایقوت

7.

عوامل مؤثر بر شتاب روایت در رمان سمفونی مردگان

صفحه 141-162
ناهید دهقانی؛ سعید حسام پور

8.

تحلیل سبک‌شناسی عبارت‌های فعلی کلیله و دمنه با رویکرد کاربردگرا

صفحه 163-188
اشرف شیبانی‌اقدم؛ زهرابیگم محسنی‌پور کلهرودی

9.

جستاری در مفهوم سعادت (مطالعة موردی؛ بوستان سعدی و اندیشة ارسطو)

صفحه 189-208
مهدی نیک‌منش؛ لیلا آقایانی چاوشی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.