. (1390). تاثیرافزایش پروتئین جیره بر تعداد دفعات غذادهی و میزان رشد و بازماندگی لارو ماهی سفید دریای خزر (1901Rutilus frisii kutum, kamensky ). نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 5(1), 107-116.
. "تاثیرافزایش پروتئین جیره بر تعداد دفعات غذادهی و میزان رشد و بازماندگی لارو ماهی سفید دریای خزر (1901Rutilus frisii kutum, kamensky )". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 5, 1, 1390, 107-116.
. (1390). 'تاثیرافزایش پروتئین جیره بر تعداد دفعات غذادهی و میزان رشد و بازماندگی لارو ماهی سفید دریای خزر (1901Rutilus frisii kutum, kamensky )', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 5(1), pp. 107-116.
. تاثیرافزایش پروتئین جیره بر تعداد دفعات غذادهی و میزان رشد و بازماندگی لارو ماهی سفید دریای خزر (1901Rutilus frisii kutum, kamensky ). نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1390; 5(1): 107-116.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.