بیگدلی, محمد, تقوی, مهدی, اسماعیل زاده, علی, دامن کشیده, مرجان. (1398). آزﻣﻮﻥﺗﺠﺮﺑﯽتأثیرﺭﯾﺴﮏ ﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐﻭﮐﺎﺭﺑﺮﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦﺭﯾﺴﮏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼﻭعملکرد مالی در صنعت بانکداری ایران. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 13(48), 1-36.
محمد بیگدلی; مهدی تقوی; علی اسماعیل زاده; مرجان دامن کشیده. "آزﻣﻮﻥﺗﺠﺮﺑﯽتأثیرﺭﯾﺴﮏ ﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐﻭﮐﺎﺭﺑﺮﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦﺭﯾﺴﮏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼﻭعملکرد مالی در صنعت بانکداری ایران". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 13, 48, 1398, 1-36.
بیگدلی, محمد, تقوی, مهدی, اسماعیل زاده, علی, دامن کشیده, مرجان. (1398). 'آزﻣﻮﻥﺗﺠﺮﺑﯽتأثیرﺭﯾﺴﮏ ﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐﻭﮐﺎﺭﺑﺮﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦﺭﯾﺴﮏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼﻭعملکرد مالی در صنعت بانکداری ایران', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 13(48), pp. 1-36.
بیگدلی, محمد, تقوی, مهدی, اسماعیل زاده, علی, دامن کشیده, مرجان. آزﻣﻮﻥﺗﺠﺮﺑﯽتأثیرﺭﯾﺴﮏ ﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐﻭﮐﺎﺭﺑﺮﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦﺭﯾﺴﮏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼﻭعملکرد مالی در صنعت بانکداری ایران. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1398; 13(48): 1-36.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.