. (1387). تأثیر توان باروری سنین مختلف مولدین نر قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1972 ) بر روی درصد لقاح، درصد چشم زدگی، درصد تفریخ و درصد بازماندگی لارو تا مرحله تغذیه فعال. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 2(3), 57-66.
. "تأثیر توان باروری سنین مختلف مولدین نر قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1972 ) بر روی درصد لقاح، درصد چشم زدگی، درصد تفریخ و درصد بازماندگی لارو تا مرحله تغذیه فعال". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 2, 3, 1387, 57-66.
. (1387). 'تأثیر توان باروری سنین مختلف مولدین نر قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1972 ) بر روی درصد لقاح، درصد چشم زدگی، درصد تفریخ و درصد بازماندگی لارو تا مرحله تغذیه فعال', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 2(3), pp. 57-66.
. تأثیر توان باروری سنین مختلف مولدین نر قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1972 ) بر روی درصد لقاح، درصد چشم زدگی، درصد تفریخ و درصد بازماندگی لارو تا مرحله تغذیه فعال. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1387; 2(3): 57-66.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.