عسکری, مهیا, نورافکن, حسن, حجتی, لیلا, نعمتی راد, پرستو. (1398). اثر پیش‌تیمار با نانوکلات آهن و پتاسیم بر جوانه‌زنی و رشد سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت تنش شوری. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 9(32), 23-34.
مهیا عسکری; حسن نورافکن; لیلا حجتی; پرستو نعمتی راد. "اثر پیش‌تیمار با نانوکلات آهن و پتاسیم بر جوانه‌زنی و رشد سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت تنش شوری". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 9, 32, 1398, 23-34.
عسکری, مهیا, نورافکن, حسن, حجتی, لیلا, نعمتی راد, پرستو. (1398). 'اثر پیش‌تیمار با نانوکلات آهن و پتاسیم بر جوانه‌زنی و رشد سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت تنش شوری', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 9(32), pp. 23-34.
عسکری, مهیا, نورافکن, حسن, حجتی, لیلا, نعمتی راد, پرستو. اثر پیش‌تیمار با نانوکلات آهن و پتاسیم بر جوانه‌زنی و رشد سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت تنش شوری. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1398; 9(32): 23-34.