فلاح, الهیار, باقری, لیلا, نبی پور, علیرضا, مقیسه, ابراهیم. (1397). مقایسه صفات زراعی، عملکرد و کیفیت دانه در موتانت‎های برنج متحمل به شوری. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 14(2), 79-87.
الهیار فلاح; لیلا باقری; علیرضا نبی پور; ابراهیم مقیسه. "مقایسه صفات زراعی، عملکرد و کیفیت دانه در موتانت‎های برنج متحمل به شوری". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 14, 2, 1397, 79-87.
فلاح, الهیار, باقری, لیلا, نبی پور, علیرضا, مقیسه, ابراهیم. (1397). 'مقایسه صفات زراعی، عملکرد و کیفیت دانه در موتانت‎های برنج متحمل به شوری', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 14(2), pp. 79-87.
فلاح, الهیار, باقری, لیلا, نبی پور, علیرضا, مقیسه, ابراهیم. مقایسه صفات زراعی، عملکرد و کیفیت دانه در موتانت‎های برنج متحمل به شوری. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1397; 14(2): 79-87.