ساعدی, فاطمه, خانجانی, زینب. (1397). مطالعه مقایسه‌ای سبک‌های سه گانه دلبستگی ( ایمن، دو سوگرا، اجتنابی ) در نوجوانان دارای نشانه‌های درونی‌سازی افسردگی و اضطراب. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10(38), 137-154.
فاطمه ساعدی; زینب خانجانی. "مطالعه مقایسه‌ای سبک‌های سه گانه دلبستگی ( ایمن، دو سوگرا، اجتنابی ) در نوجوانان دارای نشانه‌های درونی‌سازی افسردگی و اضطراب". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10, 38, 1397, 137-154.
ساعدی, فاطمه, خانجانی, زینب. (1397). 'مطالعه مقایسه‌ای سبک‌های سه گانه دلبستگی ( ایمن، دو سوگرا، اجتنابی ) در نوجوانان دارای نشانه‌های درونی‌سازی افسردگی و اضطراب', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10(38), pp. 137-154.
ساعدی, فاطمه, خانجانی, زینب. مطالعه مقایسه‌ای سبک‌های سه گانه دلبستگی ( ایمن، دو سوگرا، اجتنابی ) در نوجوانان دارای نشانه‌های درونی‌سازی افسردگی و اضطراب. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1397; 10(38): 137-154.