جعفرخانی, زهره, صدقی, مریم, شعبانیان, گلناز, منظری توکلی, وحید. (1397). بررسی مقایسه سازگاری زناشویی، همدلی و عاطفه مثبت و منفی زنان بارور و نابارور شهر کرمان. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10(38), 119-136.
زهره جعفرخانی; مریم صدقی; گلناز شعبانیان; وحید منظری توکلی. "بررسی مقایسه سازگاری زناشویی، همدلی و عاطفه مثبت و منفی زنان بارور و نابارور شهر کرمان". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10, 38, 1397, 119-136.
جعفرخانی, زهره, صدقی, مریم, شعبانیان, گلناز, منظری توکلی, وحید. (1397). 'بررسی مقایسه سازگاری زناشویی، همدلی و عاطفه مثبت و منفی زنان بارور و نابارور شهر کرمان', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10(38), pp. 119-136.
جعفرخانی, زهره, صدقی, مریم, شعبانیان, گلناز, منظری توکلی, وحید. بررسی مقایسه سازگاری زناشویی، همدلی و عاطفه مثبت و منفی زنان بارور و نابارور شهر کرمان. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1397; 10(38): 119-136.