رشیدی, ریحانه, گل محمد نژاد بهرامی, غلامرضا. (1397). بررسی رابطه سبک های تفکر و سبک های یادگیری با جهت گیری هدف دانش آموزان دختر دوره دوم دبیرستان های تبریز. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10(38), 99-117.
ریحانه رشیدی; غلامرضا گل محمد نژاد بهرامی. "بررسی رابطه سبک های تفکر و سبک های یادگیری با جهت گیری هدف دانش آموزان دختر دوره دوم دبیرستان های تبریز". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10, 38, 1397, 99-117.
رشیدی, ریحانه, گل محمد نژاد بهرامی, غلامرضا. (1397). 'بررسی رابطه سبک های تفکر و سبک های یادگیری با جهت گیری هدف دانش آموزان دختر دوره دوم دبیرستان های تبریز', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10(38), pp. 99-117.
رشیدی, ریحانه, گل محمد نژاد بهرامی, غلامرضا. بررسی رابطه سبک های تفکر و سبک های یادگیری با جهت گیری هدف دانش آموزان دختر دوره دوم دبیرستان های تبریز. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1397; 10(38): 99-117.