کاظم پور ساریدرق, الهام, یاری, جهانگیر, سفیری, خدیجه, معروف پور, مینا, قلی پور, آرزو, جوانمرد, غلامحسین, گل محمدزاده, زینب, عبدالله پور, نازی. (1397). بررسی تحلیلی حجاب ازدیدگاه ادیان سامی (اسلام،یهود و مسیحیت). نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10(38), 69-97.
الهام کاظم پور ساریدرق; جهانگیر یاری; خدیجه سفیری; مینا معروف پور; آرزو قلی پور; غلامحسین جوانمرد; زینب گل محمدزاده; نازی عبدالله پور. "بررسی تحلیلی حجاب ازدیدگاه ادیان سامی (اسلام،یهود و مسیحیت)". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10, 38, 1397, 69-97.