یوسفی فر, حسن, مهارتی, یعقوب, فراحی, محمد مهدی. (1397). بررسی تأثیر ابتکار‌ عمل فردی و تنوع مهارت بر خلاقیت کارکنان، با نقش تعدیل گری اختصاصی بودن دانش و منابع خلاق. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 8(2), 1-42.
حسن یوسفی فر; یعقوب مهارتی; محمد مهدی فراحی. "بررسی تأثیر ابتکار‌ عمل فردی و تنوع مهارت بر خلاقیت کارکنان، با نقش تعدیل گری اختصاصی بودن دانش و منابع خلاق". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 8, 2, 1397, 1-42.
یوسفی فر, حسن, مهارتی, یعقوب, فراحی, محمد مهدی. (1397). 'بررسی تأثیر ابتکار‌ عمل فردی و تنوع مهارت بر خلاقیت کارکنان، با نقش تعدیل گری اختصاصی بودن دانش و منابع خلاق', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 8(2), pp. 1-42.
یوسفی فر, حسن, مهارتی, یعقوب, فراحی, محمد مهدی. بررسی تأثیر ابتکار‌ عمل فردی و تنوع مهارت بر خلاقیت کارکنان، با نقش تعدیل گری اختصاصی بودن دانش و منابع خلاق. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1397; 8(2): 1-42.