عبدالملکی, صابر, ملکی, حسن, اسدی, فائزه. (1397). شناسایی مؤلفه‌های تدریس اثربخش اساتید رشته برنامه‌ریزی درسی از دیدگاه دانشجویان این رشته. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 15(59), 95-114.
صابر عبدالملکی; حسن ملکی; فائزه اسدی. "شناسایی مؤلفه‌های تدریس اثربخش اساتید رشته برنامه‌ریزی درسی از دیدگاه دانشجویان این رشته". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 15, 59, 1397, 95-114.
عبدالملکی, صابر, ملکی, حسن, اسدی, فائزه. (1397). 'شناسایی مؤلفه‌های تدریس اثربخش اساتید رشته برنامه‌ریزی درسی از دیدگاه دانشجویان این رشته', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 15(59), pp. 95-114.
عبدالملکی, صابر, ملکی, حسن, اسدی, فائزه. شناسایی مؤلفه‌های تدریس اثربخش اساتید رشته برنامه‌ریزی درسی از دیدگاه دانشجویان این رشته. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1397; 15(59): 95-114.