خلفخانی, مهدی, قربانپور, سمیه. (1390). ﺷﺒﻜﻪ ای ﺷﺪن ﻣﺪﻧﻲ در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 4(13), 43-70.
مهدی خلفخانی; سمیه قربانپور. "ﺷﺒﻜﻪ ای ﺷﺪن ﻣﺪﻧﻲ در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 4, 13, 1390, 43-70.
خلفخانی, مهدی, قربانپور, سمیه. (1390). 'ﺷﺒﻜﻪ ای ﺷﺪن ﻣﺪﻧﻲ در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 4(13), pp. 43-70.
خلفخانی, مهدی, قربانپور, سمیه. ﺷﺒﻜﻪ ای ﺷﺪن ﻣﺪﻧﻲ در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1390; 4(13): 43-70.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.