میرزاده کوهشاهی, نادر, میرزاده کوهشاهی, مهدی. (1390). اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺣﻮزه ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 4(14), 151-170.
نادر میرزاده کوهشاهی; مهدی میرزاده کوهشاهی. "اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺣﻮزه ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 4, 14, 1390, 151-170.
میرزاده کوهشاهی, نادر, میرزاده کوهشاهی, مهدی. (1390). 'اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺣﻮزه ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 4(14), pp. 151-170.
میرزاده کوهشاهی, نادر, میرزاده کوهشاهی, مهدی. اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺣﻮزه ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1390; 4(14): 151-170.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.