. (1394). تاثیر میدان مغناطیسی بر خصوصیات بیوشیمیایی بذر برنج رقم هاشمی Oryza sativa L. (var. Hashemi). نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 4(شماره 1 و 2، بهار و تابستان 94), 1-20.
. "تاثیر میدان مغناطیسی بر خصوصیات بیوشیمیایی بذر برنج رقم هاشمی Oryza sativa L. (var. Hashemi)". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 4, شماره 1 و 2، بهار و تابستان 94, 1394, 1-20.
. (1394). 'تاثیر میدان مغناطیسی بر خصوصیات بیوشیمیایی بذر برنج رقم هاشمی Oryza sativa L. (var. Hashemi)', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 4(شماره 1 و 2، بهار و تابستان 94), pp. 1-20.
. تاثیر میدان مغناطیسی بر خصوصیات بیوشیمیایی بذر برنج رقم هاشمی Oryza sativa L. (var. Hashemi). نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1394; 4(شماره 1 و 2، بهار و تابستان 94): 1-20.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.