. (1392). بررسی تغییرات برخی صفات کمی، کیفی و آنزیمی گل شاخه بریده ژربرا Gerbera jamesonii رقم ‘dun’ با کاربرد پس از برداشت بنزیل آدنین ونانوذرات نقره. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 2(شماره 3و 4، پاییز و زمستان 92), 41-48.
. "بررسی تغییرات برخی صفات کمی، کیفی و آنزیمی گل شاخه بریده ژربرا Gerbera jamesonii رقم ‘dun’ با کاربرد پس از برداشت بنزیل آدنین ونانوذرات نقره". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 2, شماره 3و 4، پاییز و زمستان 92, 1392, 41-48.
. (1392). 'بررسی تغییرات برخی صفات کمی، کیفی و آنزیمی گل شاخه بریده ژربرا Gerbera jamesonii رقم ‘dun’ با کاربرد پس از برداشت بنزیل آدنین ونانوذرات نقره', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 2(شماره 3و 4، پاییز و زمستان 92), pp. 41-48.
. بررسی تغییرات برخی صفات کمی، کیفی و آنزیمی گل شاخه بریده ژربرا Gerbera jamesonii رقم ‘dun’ با کاربرد پس از برداشت بنزیل آدنین ونانوذرات نقره. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1392; 2(شماره 3و 4، پاییز و زمستان 92): 41-48.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.