. (1392). بررسی اثر سمیت سلولی عصاره الکلی گیاهVicia venulosa Boiss. بر رده سلولی سلول سرطانی رحم (Hela. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 2(شماره 3و 4، پاییز و زمستان 92), 25-32.
. "بررسی اثر سمیت سلولی عصاره الکلی گیاهVicia venulosa Boiss. بر رده سلولی سلول سرطانی رحم (Hela". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 2, شماره 3و 4، پاییز و زمستان 92, 1392, 25-32.
. (1392). 'بررسی اثر سمیت سلولی عصاره الکلی گیاهVicia venulosa Boiss. بر رده سلولی سلول سرطانی رحم (Hela', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 2(شماره 3و 4، پاییز و زمستان 92), pp. 25-32.
. بررسی اثر سمیت سلولی عصاره الکلی گیاهVicia venulosa Boiss. بر رده سلولی سلول سرطانی رحم (Hela. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1392; 2(شماره 3و 4، پاییز و زمستان 92): 25-32.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.