. (1392). بررسی آلودگی قارچ خوراکی Agaricusbisporusبه سموم دیازینون و اندوسولفان در شهر تهران. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 2(شماره 1، بهار 92), 33-37.
. "بررسی آلودگی قارچ خوراکی Agaricusbisporusبه سموم دیازینون و اندوسولفان در شهر تهران". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 2, شماره 1، بهار 92, 1392, 33-37.
. (1392). 'بررسی آلودگی قارچ خوراکی Agaricusbisporusبه سموم دیازینون و اندوسولفان در شهر تهران', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 2(شماره 1، بهار 92), pp. 33-37.
. بررسی آلودگی قارچ خوراکی Agaricusbisporusبه سموم دیازینون و اندوسولفان در شهر تهران. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1392; 2(شماره 1، بهار 92): 33-37.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.