1.

استعارة تبعیّه در شعر امیرخسرو دهلوی

دوره 9، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 129-152
شاهپور شهولی؛ مظاهر نیکخواه؛ اصغر رضاپوریان

2.

بررسی تطبیقی نگاه اشعریانه به عدل در کلیات سعدی و دیوان امیرخسرو دهلوی

دوره 13، شماره 49، بهار 1398، صفحه 219-240
انور ضیایی

3.

بررسی حکایت «پسر بازرگان روم و شهر خاموشان» از کتاب هشت بهشت امیر‌خسرو دهلوی بر اساس الگوی تک اسطورۀ سفر قهرمان جوزف کمپبل

دوره 3، شماره 8، پاییز 1398، صفحه 102-118
محبوبه پورآقا؛ دکتررامین صادقی نژاد؛ دکترمریم محمدزاده

4.

شریعت، عرفان و اخلاق در «مجنون و لیلی» امیرخسرو دهلوی

دوره 9، شماره 36، دی 1392
جواد کبوتری؛ عباس ماهیار

5.

مقایسه تطبیقی لیلی و مجنون نظامی، و مجنون و لیلی امیرخسرو دهلوی

دوره 14، شماره 53، بهار 1399، صفحه 299-323
محمد مرادی؛ احمدرضا کیخافرزانه

6.

نقد زیباشناسی ساختار داستان روز چهارشنبه منظومه هشت بهشت امیرخسرو دهلوی

دوره 9، شماره 30، بهار 1398، صفحه 55-68
میثم زارع؛ مریم موسوی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.