1.

بررسی پیوند هیدروژنی درون مولکولی در مشتقات آنترانیلیک اسیدها

دوره 7، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 53-66
منصوره زاهدی تبریزی؛ مریم برقی

2.

بررسی نظری پیوند هیدروژنی درون مولکولی در مشتقات هالو، متوکسی و سیانو- مالون آلدهید

دوره 9، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 31-44
هادی زارع یوسفخانی؛ محمد وکیلی؛ وحیدرضا داروگر

3.

پیوند هیدروژنی درون مولکولی (E)-N'-(n-فلورو-2-هیدروکسی-بنزیلیدن) نیکوتینو هیدرازید: مطالعه‌ی نظری تابعی چگالی

دوره 7، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 11-19
زینب موسوی تکیه

4.

تاتومری و قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی پارا کلر-بنزوئیل استون بوسیله محاسبات کوانتومی و نتایج طیف سنجی

دوره 7، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 27-34
وحیدرضا داروگر؛ محمد وکیلی؛ حسین عشقی

5.

مطالعه نظری و تجربی تاتومری مشتقات هالوژنه پارا-تری فلوئوروبنزوئیل استون به کمک نظریه تابعی چگالی و طیف سنجی ارتعاشی

دوره 9، شماره 29، بهار 1398، صفحه 53-71
وحیدرضا داروگر؛ محمد وکیلی؛ سید فرامرز طیاری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.