1.

اثرات جایگزینی روغن ماهی جیره غذایی با روغن‌های گیاهی بر شاخص‌های رشد، ترکیب شیمیایی و پروفیل اسیدهای چرب بچه‌فیل‌ماهی پرورشی (Huso huso)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-13

2.

امکان جایگزینی تانن بجای خاک رس در فرآیند تکثیر مصنوعی فیل ماهی (Huso huso)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 105-110

3.

بررسی اثرات کمبود مکمل متیونین و لیزین بر عملکرد رشد، شاخص­های خونی و بیوشیمیایی فیل ماهی جوان پرورشی

دوره 7، شماره 4، آذر و دی 1393
محمود محسنی؛ حمیدرضا پورعلی؛ رضوان ا... کاظمی؛ میر حامد سید حسنی

4.

تعیین جنسیت و رسیدگی جنسی فیل ماهیان پرورشی (Huso huso) استان خوزستان با استفاده از روش اولتراسوند

دوره 11، شماره 2، بهار 1398، صفحه 1-8
اعظم محمدصالحی؛ محمد ولایت زاده

5.

تولید پروتئین هیدرولیز شده از امعاء و احشاء فیل ماهی (Huso huso) با استفاده از آنزیم آلکالاز

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 42-49

6.

تولید پروتئین هیدرولیز شده از امعاء و احشاء فیل ماهی (Huso huso) با استفاده از آنزیم آلکالاز

دوره 4، شماره 1، بهار 1389، صفحه 35-40

7.

کارآیی آنتی اکسیدان بوتیل هیدورکسی تولوئن BHT)) بر ثبات چربی جیره فیل ماهی به هنگام نگهداری در شرایط سرما

دوره 1، شماره 1، بهار 1386، صفحه 45-50

8.

مطالعه بافت شناسی مراحل تکوین معده در لارو فیل ماهی (Huso huso)

دوره 1، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 15-24

9.

مقایسه فاکتورهای مورفومتریک و مریستیک فیل ماهی نر Huso huso و استرلیاد ماده Acipencer ruthenus و هیبرید حاصله

دوره 4، شماره 2، زمستان 1390
فاطمه بابایی؛ شبنم گازرانی فراهانی؛ مریم علی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.