1.

بررسی تطبیقی مشارکت سیاسی در دو دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 1، بهار 1393
غلامرضا خواجه سروی؛ رشید جعفرپور کلوری

2.

بررسی عوامل مؤثر در شکل گیری ایران هراسی در غرب پس از انقلاب اسلامی

دوره 11، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 1-20
علیرضا امینی

3.

تأثیر دولت رانتیر بر الگوهای مشارکت سیاسی (مورد پژوهی: ایران در دوره جمهوری اسلامی)

دوره 16، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 40-58
شهرام طهماسبی؛ مهرداد جواهری پور؛ رضاعلی محسنی

4.

تأمّلی سازه انگارانه بر نقش هویت در سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر خودکفایی دفاعی

دوره 15، شماره 49، زمستان 1398، صفحه 29-52
علی آجورلو؛ مجتبی مقصودی

5.

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺨﺼﯽ وﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای کودتاهای 1359 و 1332 ،1299ه.ش

دوره 3، شماره 10، زمستان 1389، صفحه 55-88
علیرضا سمیعی اصفهانی؛ یونس خداپرست

6.

جسم جمهوریت و اسلامیت نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 9، پاییز 1389، صفحه 129-151
نادر میرزاده کوهشاهی؛ حسن فارسی

7.

راهکار خروج از چالش سنت و تجدد؛ گفتمان جمهوری اسلامی امام خمینی(ره)

دوره 9، شماره 35، تابستان 1397، صفحه 79-102

8.

مبانی حقوقی تصمیم گیری های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 43، تابستان 1399، صفحه 225-244

9.

مقایسه گفتمان هسته ای حسن روحانی و گفتمان انقلاب اسلامی

دوره 15، شماره 49، زمستان 1398، صفحه 125-143
مهدی سلطانی گردفرامرزی؛ اکبر اشرفی؛ احمد بخشایش اردستانی؛ سوسن صفاوردی

10.

منازعات درونی ساخت سیاسی و چالش بازتولید فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 37، زمستان 1397، صفحه 9-35
حجت کاظمی؛ غلامرضا بصیرنیا

11.

نقش آفرینی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا (فرصت‌ها و تهدیدات)

دوره 8، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 297-327

12.

نقش گفتمان آرمان‌گرایی واقع‌بین در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 1-27Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.