1.

بازخورد عرفانی دومفهوم- واژة «درد» و «کودک» در اشعار قیصر امین‌پور

دوره 14، شماره 55، بهار 1397
یوسف عالی عباس آباد؛ صدیقه سلیمانی

2.

بررسی آرمان شهر (مدینۀ فاضله) در اشعار قیصر امین‌ پور براساس آراء فارابی

دوره 13، شماره 48، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-99
زینب السادات کاشانی؛ محمد علی گذشتی

3.

بررسی زمینه‌های دل‌تنگی در شعر قیصر امین‌پور

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 27-46
مهدی شریفیان

4.

بررسی زمینه های کاربست تمثیل در مجموعۀ «دستور زبان عشق» از قیصر امین‌پور

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 115-131
محمد قاسمی فرد؛ اکبر شعبانی؛ مهدی نوروز؛ بتول فخر اسلام

5.

بررسی نقش رویدادهای اجتماعی در انتخاب درونمایه‌های شعر قیصر امین پور

دوره 9، شماره 31، تابستان 1396، صفحه 45-66
ارمغان بهداروند؛ سید احمد حسینی کازرونی؛ سیدجعفر حمیدی

6.

مضامین درد و رنج در اشعار عبدالوهاب البیاتی و قیصر امین پور

دوره 13، شماره 49، بهار 1398، صفحه 341-361
ناصر جعفری؛ بهرام دهقان

7.

نگاهی به مکتب سور رئالیسم و جلوه‌هایی از آن در شعر قیصر امین‌پور

دوره 14، شماره 53، بهار 1399، صفحه 485-509
عسگر بابازاده اقدم؛ یعقوب نوروزی

8.

نگاه عارفانه به هستی در شعر قیصر امین پور

دوره 8، شماره 26.27، تابستان 1395، صفحه 201-216
منصوره سلامت اهنگری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.