1.

بررسی اخلاق زیست محیطی در فرهنگ ایرانی با تأکید بر شعر ناصرخسرو

دوره 15، شماره 17، بهار 1398، صفحه 48-62
بتول فخراسلام

2.

بررسی آموزه‌های اخلاقی آفرین‌نامۀ ابوشکور بلخی با نگاهی به میزان تأثیر آن بر قابوس‌نامه

دوره 10، شماره 38، تابستان 1397، صفحه 111-156
بتول مهدوی؛ فاطمه تقی زاده

3.

بررسی چگونگی بازتاب اندرزگزاری و اندرزگزاران در دیوان حافظ

دوره 10، شماره 39، پاییز 1397، صفحه 97-127
رویین تن فرهمند؛ لیدا صباحی گراغانی

4.

تعالیم خرد گرایانه در شاه‌نامة فردوسی

دوره 5، شماره 15، بهار 1392، صفحه 93-110
عبدالله رضایی

5.

جلوه های ادب تعلیمی در مهابهاراتا

دوره 6، شماره 19، بهار 1393، صفحه 165-186
نسرین مظفری

6.

علل و انگیزه‌های رویکرد تعلیمی در منظومه‌های عاشقانۀ شیرین و خسرو و مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی

دوره 11، شماره 41، بهار 1398، صفحه 1-26
احمدرضا یلمه ها؛ آسیه ذبیح نیا عمران

7.

مناظره، ادب بی‌اضطراب بررسی ژرف‌ساخت معناییِ مناظرات در انواع ادبی با تکیه بر ادب تعلیمی

دوره 11، شماره 43، پاییز 1398، صفحه 1-38
رحمان مشتاق مهر؛ رسول کاظم زاده

8.

نقش تمثیلی حیوانات در طرب المجالس

دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 34-51
رضا الیاسی؛ مریم محمودی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.