1.

اولین گزارش جنس Asternolaelaps و خانواده (Acari : Mesostigmata) Ichthyostomatogasteridae از ایران

دوره 2، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 228-223
هادی استوان؛ غلامرضا بیضاوی

2.

اولین گزارش کنه Androlaelaps aegypticus (Mesostigmata: Laelapidae) از ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 160-157
محبوبه سلیمانی؛ هادی استوان؛ امید جوهرچی

3.

اولین گزارش کنه Holostaspella ornata (Acari: Mesostigmata) برای ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 63-59
محبوبه سلیمانی؛ هادی استوان؛ امید جوهرچی

4.

اولین گزارش کنهPachyseius humeralis (Acari: Pachylealapidae)از ایران

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 113-109
حجت اله غلامی؛ هادی استوان

5.

بررسی فونستیک کنه‌های (Acari) خاکزی راسته Mesostigmata در مزارع ذرت و کلزای منطقه گچساران

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 73-84
حسین مرادیان؛ هادی استوان؛ مصطفی حقانی

6.

فون کنه‌های خانواده Macrochelidae (Acari: Mesostigmata) در منطقه رامجرد (استان فارس)

دوره 8، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 19-40
محمد جواد سبحانی؛ هادی استوان؛ شهرام حسامی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.