کلیدواژه‌ها = شهر تهران
تعداد مقالات: 16

1

ارزیابی اثرات فضاهای عمومی در تغییر سبک زندگی (مطالعه موردی: منطقه 18 شهرتهران)

دوره 11، شماره 36، پاییز 1395، صفحه 99-114
جمیله توکلی نیا؛ بتول مجیدی خامنه؛ مرتضی حیدری

2

ارزیابی کارایی شاخص‌های کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: نواحی شهر تهران)

دوره 6، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 1-17
مهدی مدیری؛ سید احمد حسینی؛ دیمن کاشفی دوست

3

ارزیابی میزان موفقیت پیاده راه 17 شهریور و تأثیرات اجتماعی - اقتصادی حاصل از آن (مطالعه تطبیقی محور قبل و بعد از اجرای طرح پیاده راه‌سازی)

دوره 13، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 1-18
عقیل اجاق؛ مصطفی هرائینی؛ بهاره ایمانی

4

برآورد مدل تاثیرگذاری ابعاد اعتماد اجتماعی بر توسعه محلی و منطقه‌ای از نگاه ساکنین مناطق 22 گانه شهر تهران

دوره 10، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 67-91
سروش فتحی؛ مهدی مختارپور

5

بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی کارکنان (نمونه مورد مطالعه: شهرداری شهر تهران)

دوره 11، شماره 36، بهار 1396، صفحه 171-202

6

بررسی ارتباط بین هویت اجتماعی و فرهنگ شهروندی در شهر تهران

دوره 11، شماره 38، پاییز 1396، صفحه 131-154
سهیل سلیمیان

7

بررسی جلوه‌های گذار دوم جمعیتی ( مطالعه موردی شهر تهران)

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 77-95
سمیرا رستمی؛ محسن ابراهیم پور

8

بررسی دیدگاه کتابداران نسبت به نقش کتابخانههای عمومی در مهندسی فرهنگ جامعه در شهر تهران

دوره 5، شماره 19، زمستان 1391، صفحه 19-28
شکوه تفرشی؛ مهرناز مشهدی

9

بررسی نقش دینداری در مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی (نمونه مورد مطالعه: زنان شهر تهران)

دوره 11، شماره 38، پاییز 1396، صفحه 77-108
رؤیا پورمحمد؛ اسماعیل جهانبخش؛ اصغر محمدی

10

بررسی وضعیت منابع و خدمات کتابخانه‌‌های شهر تهران : از دیدگاه کاربران نابینا و کم بینا

دوره 10، شماره 38، پاییز 1396، صفحه 53-65
فریده رفیعی مقدم؛ اشرف السادات بزرگی؛ رضا غریبی

11

تبیین جامعه شناختی رابطه بین اعتیاد اینترنتی و انزوای اجتماعی جوانان شهر تهران

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 18-37
زهره شعبانی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ روزا کرم پور

12

تحلیل رابطه ساختار فضایی با وقوع جرائم شهری به کمک روش چیدمان فضا (مطالعه موردی: جرائم سرقت در شهر تهران)

دوره 11، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 1-18
محمدکاظم جباری؛ مهین نسترن؛ محمود محمدی؛ محسن کلانتری

13

تنهایی در شهر: بررسی تجربه ی زیسته ی احساس تنهایی و ارتباط آن با میزان رضایت از زندگی در میان شهروندان بالغ شهر تهران

دوره 9، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 27-52
محمدرضا حسینی؛ سید سعید حسینی زاده آرانی؛ محسن محمدی

14

مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی شهر تهران به منظور بهبود دسترسی شهروندان

دوره 10، شماره 2، بهار 1397، صفحه 231-247
مهدی مدیری؛ محسن شاطریان؛ سید احمد حسینی

15

نیازسنجی اطلاعاتی اعضای جوان کتابخانه های عمومی شهر تهران

دوره 1، شماره 2، پاییز 1387، صفحه 17-29
مریم امیدخدا؛ فرشته سپهر

16

نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت توسعه پایدار شهر تهران (مورد مطالعه: منطقه 8 شهر تهران)

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 150-160
کورش پارسا معین؛ تهمینه شمس مشهدیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.