1.

اثرات دو ماده بیهوشی گل‌میخک و لیدوکائین‌هیدروکلراید بر روی پارامترهای کیفی آب در مخازن شبیه‌سازی حمل و نقل بچه‌ماهیان انگشت‌قد قزل‌آلای رنگین‌کمان

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-10

2.

اثر تغییر تدریجی شوری بر سلول های کلرایدی آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان(Onchorhynchus mykiss)

دوره 12، شماره 3 تابستان 1398، تابستان 1398، صفحه 1-10
سجاد پور مظفر

3.

ارائه الگوی مناسب بهای تمام شده برای مزارع پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 14-26

4.

ارائه الگوی مناسب بهای تمام شده برای مزارع پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 27-38

5.

ارائه الگوی مناسب بهای تمام شده برای مزارع پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان

دوره 3، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 27-38

6.

استفاده از افزودنی NEXT Enhance150 (تیمول و کارواکرول) به‌منظور بررسی کارایی رشد، ترکیبات مغذی بدن و شاخص‌های خونی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 83-90

7.

بررسی اثر پروبیوتیک کلوستات (Bacillus subtilis) بر روی برخی از شاخص‌های رشد، خونی و همچنین بافت روده ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 13، زمستان شماره 1، زمستان 1398، صفحه 85-96
مهرزاد محمدی؛ سجاد پورمظفر؛ محسن گذری

8.

بررسی ارتباط بین میزان پوترسین و هیستامین با جمعیت باکتری‌های مزوفیل هوازی و سایکروتروف‌‌ها در قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) عرضه شده در شیراز

دوره 5، 3 (19) پاییز، پاییز 1394، صفحه 1-7
علی قربانی رنجبری؛ رزا اکرمی؛ رضا شریفی راینی

9.

بررسی امکان استفاده از آب‌های لب‌شور زیرزمینی جهت پرورش مولدین قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) و ارزیابی کیفیت اسپرم و تخمک

دوره 3، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 41-50

10.

بررسی تأثیر افزودنی ارگوسان بر میزان رشد، ضریب تبدیل غذایی و میزان بقاء بچه‌ماهی‌های قزل‌‌آلای رنگین‌کمان 1 گرمی

دوره 2، 1 (5) بهار، بهار 1387، صفحه 69-74
شهاب نوتاش؛ حمید میرزایی؛ سعید صدیق اعتقاد

11.

بررسی تاثیر مقادیر مختلف عصاره الکلی سیر بر میزان عملکرد و بقاء ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhyncus mykiss)

دوره 10، 3 (39) پاییز، پاییز 1395، صفحه 235-243
سیدجاوید مرتضوی‌تبریزی

12.

بررسی جایگزینی کنجاله گلزا به جای کنجاله سویا در جیره غذایی بر ترکیب لاشه قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 4، شماره 1، بهار 1389، صفحه 57-66

13.

بررسی سطوح سرمی کراتینین، اوره و اسید اوریک در ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhyncus mykiss) مبتلا به نفروکلسینوز

دوره 1، 3 (3) پاییز، پاییز 1386، صفحه 209-216
جاوید مرتضوی تبریزی؛ فرهنگ ساسانی؛ بهیار جلالی جعفری

14.

تأثیر پوشش نگهدارنده خوراکی کیتوزان حاوی اسانس مرزنجوش (Origanum vulgare L.)بر ماندگاری ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در یخچال

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 21-36
سمیرا جدی؛ سکینه یگانه؛ سیدعلی جعقرپور؛ محمود ناصری

15.

تاثیر مکمل پره‌بیوتیک سل‌ماناکس بر بافت آبشش و کبد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در دوره پرورشی و مواجهه تجربی با بیماری یرسینیوزیس

دوره 12، 4 (48) زمستان، زمستان 1397، صفحه 337-355
امین خدادادی؛ عادل حقیقی؛ حسن ملکی نژاد؛ امیر توکمه چی؛ محمد افشار نسب

16.

تشخیص مولکولی باکتری آئروموناس هیدروفیلا در ماهیان قرمز آکواریومی و قزل‌آلای رنگین‌کمان پرورشی استان چهارمحال و بختیاری

دوره 8، 1 (29) بهار، بهار 1393، صفحه 401-409
فیروز فدایی‌فرد

17.

تعیین اثرات جایگزینی کنجاله سویا به‌جای کنجاله کلزا (کانولا) بر رشد قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 21-30

18.

تعیین شیوع استافیلوکوکوزیس و میکروکوکوزیس در مزارع منتخب تکثیر و پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان استان مازندران

دوره 4، شماره 1، بهار 1389، صفحه 109-115

19.

میزان شیوع نفروکلسینوزیس در ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان منطقه بیضاء استان فارس

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 13-34

20.

مطالعه هیستوپاتولوژیکی ضایعات قلبی و پیاز آئورتی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در سیستم‌های پرورشی مختلف

دوره 3، 3 (11) پاییز، پاییز 1388، صفحه 565-578
پیام عرب زاده؛ بهیار جلالی؛ داریوش مهاجری؛ ایرج سهرابی حقدوست

21.

مطالعه وضعیت ابتلا ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان پرورشی به استرپتوکوکوس اینیایی و لاکتوکوکوس گارویه در برخی میادین عرضه ماهی تهران و کرج (مقاله کامل تحقیقاتی)

دوره 6، 1 (21) بهار، بهار 1395، صفحه 65-73
علی طاهری میرقائد؛ مهدی سلطانی؛ زهرا محمودی؛ سیدپژمان حسینی شکرابی

22.

مقایسه فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب قبل و بعد از مزارع پرورش ماهی قزل‌آلا در رودخانه دوهزار تنکابن

دوره 4، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 77-82Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.