1.

اثر اشعه فرابنفش و آبسیزیک اسید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و ویژگی های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L.) تحت دورهای مختلف آبیاری

دوره 12، شماره 40، بهار 1399، صفحه 53-71
بهنوش رسایی؛ سعید جلالی هنرمند؛ مختار قبادی؛ گوئیشنگ ژو

2.

اثر آنتاگونیستی گونه‌های تریکودرما علیه Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici عامل پژمردگی گوجه فرنگی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 173-167
حسام الدین رمضانی

3.

ارزیابی مقاومت ارقام گوجه فرنگی علیه بیماری‌زایی جدایه‌های قارچ Alternaria alternata f.sp. lycopersici عامل بیماری شانکر ساقه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 53-62
عادله ایوبی‌فر؛ داریوش شهریاری؛ مژده ملکی

4.

ارزیابی واکنش برخی ارقام و ژنوتیپ های گوجه فرنگی نسبت به Alternaria tenuissima عامل بیماری لکه موجی

دوره 4، 1(13) بهار، بهار 1389، صفحه 61-74
رامین حاجیان فر؛ عبدالجمیل زربخش

5.

ببازدارندگی از رشد قارچ Fusarium oxysporum fsp lycopersici عامل پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی توسط چند اسانس در مقایسه با قارچ آنتاگونیست تریکودرما

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1399
محیا فتحی اقدام؛ داریوش شهریاری؛ مژده ملکی

6.

بررسی اثر 1- متیل سیکلو پروپن(MCP) برخصوصیات حسی، بافتی و تغذیه ای گوجه فرنگی رقم ”راپسونا“

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 39-46

7.

پاسخ گیاه گوجه فرنگی در شرایط القای مقاومت به رایزوکتونیا سولانی با استفاده از عوامل بیوکنترل باکتریایی جهش یافته با پرتو گاما

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 65-77
فاطمه ساعدی دیزجیکان؛ پیمان فروزش؛ سمیرا شهبازی

8.

تاثیرتنش‌هایسه‌گانهخشکی،شوریوکمبودنیتروژنبرمیزان جذبآب درگیاهگوجه‌فرنگی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 64-82

9.

تأثیر قارچ‌های میکوریز آربوسکولار Glomus mosseae و G. intraradices روی بیماری‌زایی نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica و تغییرات هیستوپاتولوژیکی در گیاه گوجه‌فرنگی آلوده به نماتد

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 99-87
فاطمه سهرابی؛ علی اکبر فدایی تهرانی

10.

تحمل ارقام گوجه فرنگی به گل جالیز مصری(Orobanche aegyptiaca Pers) در خراسان رضوی

دوره 7، 4(28) زمستان، زمستان 1392، صفحه 411-420
مجتبی ظفریان؛ رضا صدرآبادی حقیقی؛ مجید قصاب محمدآبادی؛ مهدی نصیرپور

11.

تعیین الگوی گسترش کاندیداتوس فیتوپلاسما استرالیزیا در گیاه گوجه فرنگی با استفاده از روش Real-time PCR

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 41)، زمستان 1398، صفحه 377-392
نازنین عبادی؛ گیلدا نجفی پور؛ محمد مهدی فقیهی؛ کاوس ایازپور

12.

تغییرات میزان فنل گیاه گوجه فرنگی آلوده به شانکر رایزوکتونیایی توسط سالسیلیک اسید و گونه‌های قارچ میکوریز Glomus spp.

دوره 8، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 57-67
میلاد حریری بوکانی؛ صدیقه محمدی

13.

تنوع ژنتیکی درون گونه‌ای جمعیت‌های مختلف نماتد Meloidogyne javanica در مزارع گوجه‌فرنگی استان خراسان شمالی با استفاده از نشانگر RAPD-PCR

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 70-55
قاسم فدوی خلاجلو؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی

14.

طراحی، ارزیابی و ساخت نشا ءکار نیمه خودکار گوجه فرنگی

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 53-63Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.