کلیدواژه‌ها = گوجه فرنگی
تعداد مقالات: 10

1

اثر اشعه فرابنفش و آبسیزیک اسید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و ویژگی های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L.) تحت دورهای مختلف آبیاری

دوره 12، شماره 40، بهار 1399، صفحه 53-71
بهنوش رسایی؛ سعید جلالی هنرمند؛ مختار قبادی؛ گوئیشنگ ژو

2

اثر آنتاگونیستی گونه‌های تریکودرما علیه Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici عامل پژمردگی گوجه فرنگی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 173-167
حسام الدین رمضانی

3

ارزیابی مقاومت ارقام گوجه فرنگی علیه بیماری‌زایی جدایه‌های قارچ Alternaria alternata f.sp. lycopersici عامل بیماری شانکر ساقه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 53-62
عادله ایوبی‌فر؛ داریوش شهریاری؛ مژده ملکی

4

ارزیابی واکنش برخی ارقام و ژنوتیپ های گوجه فرنگی نسبت به Alternaria tenuissima عامل بیماری لکه موجی

دوره 4، 1(13) بهار، بهار 1389، صفحه 61-74
رامین حاجیان فر؛ عبدالجمیل زربخش

5

بررسی اثر 1- متیل سیکلو پروپن(MCP) برخصوصیات حسی، بافتی و تغذیه ای گوجه فرنگی رقم ”راپسونا“

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 39-46

6

تأثیر قارچ‌های میکوریز آربوسکولار Glomus mosseae و G. intraradices روی بیماری‌زایی نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica و تغییرات هیستوپاتولوژیکی در گیاه گوجه‌فرنگی آلوده به نماتد

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 99-87
فاطمه سهرابی؛ علی اکبر فدایی تهرانی

7

تحمل ارقام گوجه فرنگی به گل جالیز مصری(Orobanche aegyptiaca Pers) در خراسان رضوی

دوره 7، 4(28) زمستان، زمستان 1392، صفحه 411-420
مجتبی ظفریان؛ رضا صدرآبادی حقیقی؛ مجید قصاب محمدآبادی؛ مهدی نصیرپور

8

تغییرات میزان فنل گیاه گوجه فرنگی آلوده به شانکر رایزوکتونیایی توسط سالسیلیک اسید و گونه‌های قارچ میکوریز Glomus spp.

دوره 8، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 57-67
میلاد حریری بوکانی؛ صدیقه محمدی

9

تنوع ژنتیکی درون گونه‌ای جمعیت‌های مختلف نماتد Meloidogyne javanica در مزارع گوجه‌فرنگی استان خراسان شمالی با استفاده از نشانگر RAPD-PCR

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 70-55
قاسم فدوی خلاجلو؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی

10

طراحی، ارزیابی و ساخت نشا ءکار نیمه خودکار گوجه فرنگی

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 53-63


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.