1.

اثرات پروبیوتیک Pediococcus acidilactici بر هماتولوژی، فراسنجه‌های خونی و هیستوپاتولوژی روده ماهی قزل آلای رنگین کمان

دوره 11، شماره 4پائیز 1397، پاییز 1397، صفحه 27-35
خدیجه عطایی؛ سید محمد علی جلالی؛ فرود یداللهی؛ آذر همت زاده

2.

اثرات سطوح مختلف عصاره یونجه (Medicago sativa) بر عملکرد آنزیم های کبدی و پارامترهای سرمی بچه‌ ماهیان قزل آلای رنگین‌ کمان (Oncorhynchus mykiss

دوره 12، شماره 4، تابستان 1399، صفحه 57-69
احمد کولیوند؛ سید محمد موسوی؛ محمد ذاکری؛ وحید یاوری؛ نسیم زنگویی

3.

اثرات سلنیوم روی عملکرد رشد، هماتوکریت و برخی پارامترهای خون شناسی بچه ماهی قزل آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 40-54
حمید رجبی استرابادی؛ حسین عمادی؛ محمد رضا ایمانپور

4.

اثرات ضد ‌قارچی عصاره‌های گیاهی بابونه و بومادران در کنترل آلودگی تخم ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان با قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 97-107
حسین امیری؛ سعید مشکینی

5.

اثر پروبیوتیک ( (Saccharomyces cerevisiae PTCC5052 بر افزایش نرخ ماندگاری بچه ماهی قزل آلای رنگین کمانOnchorhyncus mykiss))

دوره 4، شماره 1، بهار 1388، صفحه 63-73
مژگان امتیازجو؛ همایون حسین زاده صحافی؛ داود ضرغام؛ طیبه باشتی؛ کمیل رزمی

6.

اثر تخلیه احشایی بر ویژگی‌های حسی، میکروبی، شیمیایی و پروفایل اسیدهای چرب ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) طی نگه‌داری در 18- درجه سلسیوس

دوره 5، 1 (17) بهار، بهار 1394، صفحه 35-51
فرشته شکری؛ مسعود هدایتی فرد؛ زینب رفتنی امیری

7.

اثر سوماتوتروپین گاوی نوترکیب (التوسیل) بر عملکرد رشد ماهی قزل آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)‌

دوره 2، شماره 1، بهار 1387، صفحه 63-71
مسعود حقیقی؛ مصطفی شریف‌روحانی؛ عیسی شریف‌پور؛ ابوالفضل سپهداری

8.

ارزیابی عوامل مدیریتی و قهریه موثر بر ریسک های عملیات بیمه گری مزارع پرورش ماهیان سردآبی– استان قزوین

دوره 11، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 100-115
ارمغان دامغان پور؛ رضوان موسوی ندوشن؛ منصور شریفیان

9.

ارزیابی و مقایسۀ تأثیر جیرۀ آزمایشی با غذا های وارداتی و داخلی بر پاره ای از شاخص های رشد در قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss

دوره 9، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 9-21
حسین عمادی؛ نسیم بهاران؛ علی اصغر سعیدی

10.

استفاده از Multiplex PCR جهت تشخیص کوکسی های گرم مثبت ایجاد کننده بیماری در مزارع پرورشی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss), ایلام

دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 18-24
سیده سعیده حیدری نژاد

11.

بررسی اثر آرد پوست انار بر تغییر رنگ پوست، گوشت و خون در ماهی قزل آلای رنگین کمان((Oncorhynchus mykiss

دوره 10، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-15
امین آوازه؛ حسین عمادی؛ حسین نگارستان؛ خسرو جانی خلیلی

12.

بررسی اثر دوره های مختلف محرومیت غذایی و رشد جبرانی روی رشد و بازماندگیبچه ماهی قزل آلای رنگین کمان 

دوره 7، شماره 1، فروردین 1392
مجید محمدنژاد شموشکی؛ مرتضی مازینی؛ فرشاد منوچهری

13.

بررسی اثر رنگدانه آستاگزانتین روی رشد، رنگ پذیری و فاکتورهای خونی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 3، شماره 9، بهار 1391، صفحه 71-80
مائده طالبی؛ حسین خارا؛ جلیل ذریه زهرا؛ شایان قبادی؛ آرزو خدابنده لو؛ الهام میررسولی

14.

بررسی اثر نایسین و عصاره گیاه رزماری بر شاخص های حسی و فساد میکروبی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorynchus mykis) در شرایط نگهداری سرد

دوره 11، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 75-86
مهران مسلمی؛ رقیه صالحانی؛ شهریار مهدی ابادی

15.

بررسی اجزای ترکیبی تشکیل دهنده‌ی فیله قزل آلای رنگین کمان(Oncorynchus mykiss) با استفاده از روش عکس برداری دیجیتالی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 77-83
محمد حسن کمانی؛ امید صفری؛ سید علی مرتضوی؛ معصومه مهربان سنگ آتش؛ فاطمه مسلم خلیل غفوری

16.

بررسی ارتباط ترکیب شیمیایی و اسیدهای چرب جیره و فیله ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در دوره رشد

دوره 10، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 37-48
مهناز صالحی؛ منصوره قائنی؛ مهران جواهری بابلی

17.

بررسی آسیب شناسی بافتی درمسمومیت تجربی با دیازینون در بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)

دوره 2، شماره 7، پاییز 1390، صفحه 51-60
مسعود سعیدی فر؛ حبیب وهاب زاده رودسری؛ عباسعلی زمینی؛ الهام میررسولی؛ رضوان اله کاظمی

18.

بررسی ترکیبات مغذی فیله ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در سه ناحیه‌ی سری، میانی و دمی

دوره 6، شماره 1، پاییز 1392
سکینه یگانه؛ زیبنده محرابی؛ فاطمه قوامی

19.

بررسی تغییرات اجزای ترکیبی تشکیل دهنده‌ی لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorynchus mykiss) در طول نگهداری در دمای یخچال

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 83-89

20.

بررسی شاخص های خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان در برخی مزارع پرورشی استان چهارمحال و بختیاری

دوره 4، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 143-148
فیروز فدایی فرد؛ غلامعلی طالبی؛ مهدی رئیسی

21.

بررسی نقش پارامترهای محیطی و فیزیکوشیمیایی موثر بر شیوع بیماری یرسینیوزیس درمزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان ( )Oncorhynchous mykissمنطقه هراز استان مازندران

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 51-61
علیرضا باباعلیان؛ قباد آذری تاکامی؛ آرمین عابدیان امیری؛ امین خدادادی؛ مجتبی کشاورز

22.

بررسی هیستوپاتولوژی بیماری لیپوئیدوزیس(کبد چرب) در مزارع پرورش قزل آلای رنگین کمان استان آذربایجان غربی

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 19-27
داریوش آزادیخواه؛ علی نکوئی فرد؛ امیر امنیت طلب؛ امین خدادادی؛ رستا عزیزی؛ نیما بهبودی

23.

تاثیرات اضافه نمودن ویتامین D در جیره غذایی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان بر روی سیستم ایمنی و فاکتورهای خونی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 33-44
سجاد دهقان زاده؛ عباسعلی زمینی؛ حسین خارا

24.

تاثیر افزودن ترکیب پودر آویشن و رزماری به جیره غذایی آلوده به آفلاتوکسین ب 1 بر آسیب های بافت کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)

دوره 12، شماره 3 تابستان 1398، تابستان 1398، صفحه 37-47
بیتا وطن دوست؛ کوروش سروی مغانلو؛ مزدک رازی؛ احمد ایمانی

25.

تأثیر باکتری( Lactobacillus plantarum( KC426951جداسازی شده از روده قزل­ آلای رنگین کمان استان گیلان بر شاخص های خونی و ایمنی بچه ماهی قزل­ آلای رنگین کمان

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 61-68
افشین قلجایی فرد؛ حسین خارا؛ علیرضا شناور ماسوله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.