1.

اثر دو رقم پنبه بر نوسانات جمعیت کنه‌های تارتن Tetranychus spp. Acari : Tetranychidae))

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 389-379
سید حمید رضا فرقانی؛ هادی استوان؛ جواد شاطریان؛ نازیلا هنرپرور

2.

اثـــر کود نیتروژن بر تغییرات جمعیت و پارامترهـــــای رشدی کنه تارتن قرمز Tetranychus cinnabarinus Boisd. (Acari: Tetranychidae) روی ارقام مختلف گل رز

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 289-300
رضا نامداری؛ رضا وفایی شوشتری؛ شیلا گلدسته؛ جهانشیر شاکرمی

3.

بررسی تغییرات جمعیت پارازیتوییدهای شته های سورگوم جارویی در منطقه ی میانه

دوره 3، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 39-44
شهرام شاهرخی خانقاه؛ حبیب اله خدابنده؛ کورش صیامی

4.

بررسی تغییرات جمعیت شکارگرهای شته‏های سورگوم جارویی در منطقه میانه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 43-50
شهرام شاهرخی خانقاه؛ حبیب ‏اله خدابنده؛ کورش صیامی؛ جابر داودی

5.

بررسی تغییرات فصلی جمعیت خوشه‌خوار انگور Lobesia botrana (Tortricidae: Lepidoptera) در منطقه خنداب با استفاده از تله‌های فرمونی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 53-63
ساجده فرزام فر؛ زهرا رفیعی کرهرودی؛ علیرضا نظری

6.

بررسی خصوصیات زیستی و تغییرات جمعیت شته های سورگوم جارویی در منطقه میانه

دوره 3، شماره 1، بهار 1386، صفحه 41-51
شهرام شاهرخی خانقاه؛ حبیب الله خدابنده؛ کوروش صیامی

7.

بررسی زیست‌شناسی پروانه برگ‌خوار دو‌لکه‌ای بلوط Dicycla oo (Lepidoptera, Noctuidae) در استان فارس

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-13
سید اصغر آل‌حسین؛ سید حسن سعادتی؛ حسن آل منصور

8.

بررسی فون و تغییرات جمعیت مورچه‌های (Hymenoptera: Formicidae) شکارگر آفات مزارع برنج مازندران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 61-70
حسن قهاری؛ مهرداد طبری؛ ابوالفضل رشیدی؛ حمیدرضا محبی

9.

تأثیر تغذیه گیاه بر روی فراوانی کنه تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) در مزارع هندوانه اسفراین

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 60-51
عیسی جبله؛ بهزاد امیری؛ مجید طاهریان

10.

تأثیر عوامل آب و هوایی بر تغییرات فصلی جمعیت شپشـک معمولی خرما Hem: Diaspididae)) Parlatoria blanchardi در استان خوزستان

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 287-277
مسعود لطیفیان؛ مهشید زارع

11.

تعیین زمان مناسب سم پاشی با استفاده از تله فرمونی و درجه حرارت موثر روزانه برای کرم سیب (Cydia pomonella L. (Lep., Tortricidae در شهرستان ارومیه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 173-184
جعفر حسین‌زاده؛ حسین فرازمند؛ مرضیه مجدی‌افشار؛ معصومه عباسی چوبتراش

12.

تغییرات جمعیت پروانه جوانه خوار بلوط Tortrix viridana (Lep.: Tortricidae) و شناسایی دشمنان طبیعی آن در استان فارس

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 12-1
سید اصغر آل‌حسین؛ سید حسن سعادتی؛ حبیب‌الله حمزه‌زرقانی

13.

تغییرات جمعیت سرخرطومی Hypolixus pica دشمن طبیعی علف هرز تاج خروس وحشی Amaranthus retroflexus در باغ های مرکبات دزفول و شناسایی پارازیتوئید های آن

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 378-369
رجبعلی پورطاهرزرعی؛ پرویز شیشه بر؛ رحیم اسلامی زاده

14.

تغییرات جمعیت شته مومی کلم Brevicoryne brassicae و شناسایی دشمنان طبیعی آن در مزارع کلزای شمال استان فارس

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 200-189
ایمان خزدوزی نژاد کمالی؛ مجید فلاح زاده؛ ابوفاضل دوستی

15.

تنوع گونه‌ای شکارگرهای Heteroptera و تغییرات دوره‌ای جمعیت آنها در مزارع برنج مازندران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 41-27
حسن قهاری؛ هادی استوان؛ مهرداد طبری

16.

زیست‌شناسی بید سیب‌زمینی Phthorimea operculella Zeller (Lep,: Gelechidae) روی دو رقم سیب‌زمینی در مزارع شمال استان خوزستان

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 77-88
مسعود شهابی؛ علی رجب پور

17.

شناسایی شته‌های گندم وکفشدوزک‌های شکارگر آن‌ها و بررسی کارایی و تغییرات جمعیت فراوان‌ترین گونه کفشدوزک در استان کردستان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 279-293
صلاح‌الدین کمانگر؛ سیدحسن ملکشی

18.

معرفی و تغییرات جمعیت شته‌های ذرت و دشمنان طبیعی آن‌ها در دشت مغان

دوره 3، شماره (7) پاییز- زمستان 1392، زمستان 1392، صفحه 23-34Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.