کلیدواژه‌ها = salt stress
تعداد مقالات: 30

1

A Change in Leaves Protein Pattern of Some Pistachio Cultivars under Salinity Condition

دوره 02، شماره 04، زمستان 2011، صفحه 67-74
N Sohrabi؛ A Tajabadipour؛ N Motamed؛ M Seyedi

2

Comparative ionomics and growth factors alteration in Lotus corniculatus under salt stress.

دوره 6، شماره 4، پاییز 2016، صفحه 1795-1803
Marjan Azarafshan Azarafshan؛ Nasser Abbaspour

3

Effect of Drought and Salinity Stress on Morpho-physiologycal Variation of the Iranian Endemic Stachys multicaulis Benth. in Different Soil Textures

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1397
Habib Yazdanshenas؛ Mohammad Jafary؛ Ali Tavili؛ Hossein Arzani؛ Hossain Azarnivand

4

Effect of salicylic acid on cabbage (Brassica oleracea var. Capitata) grown under salinity stress. Sunaina and Narsingh Bahadur Singh*

دوره 4، شماره 4، پاییز 2014، صفحه 1095-1108

5

Effect of seed pre-treatment with L-arginine on improvement of seedling growth and alleviation of oxidative damage in canola plants subjected to salt stress. Fatemeh Nasibi1, 2*, Khosrow Manouchehri Kalantari1, 2 and Adeleh Barand1

دوره 5، شماره 1، زمستان 2014، صفحه 1217-1224

6

Effect of short-term salinity on photosynthesis and ion relations in two sugar beet cultivars.

دوره 7، شماره 2، بهار 2017، صفحه 1983-1989
Alireza Dadkhah؛ Ghorbanali Rassam

7

Effects of exogenous salicylic acid on antioxidative responses, phenolic metabolism and photochemical activity of strawberry under salt stress

دوره 9، شماره 2، بهار 2019، صفحه 2685-2694
Soheila Samadi؛ Ghader Habibi؛ Atousa Vaziri

8

Effects of salinity on antioxidant system in ten grape genotypes.

دوره 8، شماره 1، زمستان 2017، صفحه 2247-2255
Nayer Mohammadkhani؛ Nasser Abbaspour

9

Growth and physiological parameters under salinity stress in Lotus corniculatus. Marjan Azarafshan and Nasser Abbaspour *

دوره 4، شماره 2، بهار 2014، صفحه 991-997

10

Investigation Reducing Detrimental Effects of Salt Stress on Morphological and Physiological Traits of (Thymus vulgaris) by Application of Salicylic Acid. Elham Harati1*, Bahareh Kashefi1 and Mohammad Matinizadeh2

دوره 5، شماره 3، تابستان 2015، صفحه 1383-1391

11

Salinity Tolerance of Kentucky Bluegrass as Affected by Salicylic Acid

دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 237-245
Masoud Arghavani؛ Saeedeh Savadkoohi؛ Seyed Najmadin Mortazavi

12

Tobacco responds to salt stress by increased activity of antioxidant enzymes . Ali Asghar Hatamnia1,*, Nasser Abbaspour1, Reza Darvishzadeh2, Fatemeh Rahmani1, Reza Heidari 1 1

دوره 3، شماره 4، پاییز 2013، صفحه 801-808

13

اثر پیش تیمار آرژینین در تخفیف صدمات اکسیداتیو ناشی از تنش شوری در گیاه شاهی (Lepidium sativum)

دوره 9، 1(33) بهار، بهار 1394، صفحه 41-56
الهام اسدی کرم؛ زهرا اسرار

14

اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی تربچه (Raphanus sativus) در شرایط تنش شوری

دوره 7، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 45-50
مژگان قنبری؛ علیرضا قنبریان جهرمی؛ شورانگیز جوانمردی؛ محسن فرزانه

15

اثر تنش شوری بر تنظیم کننده های اسمزی، عملکرد و اسانس توده های محلی زنیان (Trachyspermum ammi L.)

دوره 11، 3(43) پاییز، پاییز 1396، صفحه 519-530
عیسی پیری؛ موسی کشته گر؛ ابوالفضل توسلی؛ مهدی بابائیان

16

ارزیابی اثرات تنش شوری بر فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل a در گیاه جو

دوره 8، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 35-44

17

ارزیابی عملکرد رزماری (Rosmarinus officinalis L) با سطوح کود دامی تحت شرایط تنش شوری

دوره 10، 4(40) زمستان، زمستان 1395، صفحه 959-974
عیسی پیری؛ عباس هراتی؛ ابوالفضل توسلی؛ مهدی بابائیان

18

بررسی اثر تنش شوری بر رشد، ویژگی‎های فیزیولوژیکی و عملکرد دانه ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L)

دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 1-12

19

بررسی اثر شوری بر برخی صفات مورفولوژیک دو رقم برنج (Oryza Sativa L.) در مرحله‌ی گیاهچه‌ای

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 279-286
عمار بهاری اردشیری؛ عباس عظیم نژاد؛ یوسف نیک نژاد؛ هرمز فلاح آملی

20

بررسـی تاثیـر پرایمینـگ اکسیـن و جیبـرلیک اسید بر برخـی صفـات کمی و کیفی گیاه لوبیـا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) در شرایط تنش شوری

دوره 11، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 179-186
مجتبی عاقبت‌بخیر گلفرانی؛ فرشاد قوشچی؛ میثم اویسی

21

بررسی تغییرات قوه ی نامیه، مقدار پرولین و کلروفیل ژنوتیپ های بومی برنج تحت تنش شوری

دوره 3، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 69-80
شاهین مردانی نژاد؛ منصوره وزیرپور

22

تاثیر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی ارقام گندم تحت سطوح مختلف شوری

دوره 6، شماره 2 (زمستان 1390) 22، زمستان 1390، صفحه 107-118
مجید جیریایی؛ اسفندیار فاتح

23

تاثیر تنش شوری بر میزان فعالیت آنتی‌اکسیدان‌ها و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های گلرنگ

دوره 7، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 10-21

24

تاثیر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر بهبود شاخص های رشد و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه برنج(Oryza sativa L.) تحت تنش شوری

دوره 9، شماره 2، بهار 1396، صفحه 57-71
علی اصغر باقری کشتلی؛ فریبا خسروی نژاد

25

تاثیر محلول‌پاشی نانوکلات آهن بر ویژگی‌های رشد و فیزیولوژیک ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت تنش شوری

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 117-133

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.