1.

اسا می کنه و بیماری های ناشی از آن در نشخوار کنندکان ایران در برخی زبان ها وگویش های ایرا نی

دوره 12، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 85-92
علی اسلامی

2.

اولین گزارش از کنه‌های خانوادهAdamystidae (Acari: Prostigmata) برای فون ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 51-47
غلامرضا بیضاوی؛ هادی استوان؛ مصطفی حقانی؛ ادوارد. آ اوکرمن

3.

اولین گزارش کنه Holostaspella ornata (Acari: Mesostigmata) برای ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 63-59
محبوبه سلیمانی؛ هادی استوان؛ امید جوهرچی

4.

اولین گزارش کنهPachyseius humeralis (Acari: Pachylealapidae)از ایران

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 113-109
حجت اله غلامی؛ هادی استوان

5.

بررسی تاکسـونومیک کنه‌‌هـای خاکزی خانواده Laelapidae (Acari: Mesostigmata) در منطقه شاهرود- ایران

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 147-159
پریسا قرآنی؛ مسعود حکیمی‌تبار؛ امید جوهرچی؛ حامد غباری

6.

بررسی تنوع گونه‌ای و تغییرات فصلی کنه‌های سخت گوسفندان شهر تبریز در سال 1388

دوره 5، 3 (19) پاییز، پاییز 1390، صفحه 1273-1279
میرهادی خیاط نوری؛ حسین هاشم زاده فرهنگ

7.

بررسی فونستیک کنه‌های (Acari) انگور در موستان‌های صفی‌آباد خوزستان

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 79-93
ایرج درویش زاده؛ کریم کمالی

8.

بررسی فونستیک کنه‌های (Acari) خاکزی راسته Mesostigmata در مزارع ذرت و کلزای منطقه گچساران

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 73-84
حسین مرادیان؛ هادی استوان؛ مصطفی حقانی

9.

بررسی فون کنه های آلوده کننده ی گاو و تغییرات فصلی جمعیت آن ها در استان آذربایجان غربی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 15-22
جابر داودی؛ ناصر حقوقی راد؛ شهرام شاهرخی خانقاه

10.

بررسی فون کنه های آلوده کننده ی گوسفند و تغییرات فصلی جمعیت آن ها در استان آذربایجان غربی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 33-38
سهراب رسولی؛ ناصر حقوقی راد؛ جابر داودی؛ حامد اهری

11.

بررسی فون کنه های خانواده های Ascidae ، Blattisociidae و Ameroseiidae در منطقه استهبان

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 61-76
مریم نقیبی نژاد؛ هادی استوان؛ کریم کمالی؛ علی احدیت

12.

بررسی فون کنه‌های سخت آلوده کننده بز و تغییرات فصلی جمعیت آنها در استان آذربایجان غربی

دوره 3، 4 (12) زمستان، زمستان 1388، صفحه 667-671
سهراب رسولی؛ محمد صدقیان؛ کمال جعفری؛ اسماعیل ولیزاده؛ مهران مجرد

13.

گزارش جدید از کنهﻫﺎی خانواده Stigmocheylidae (Trombidiformes: Paratydeoidea) از ایران

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 343-341
مریم نقیبی نژاد؛ علی احدیت؛ هادی استوان

14.

گزارش جدید دو گونه کنه از خانواده Bdellidae (Acari : Prostigmata) برای ایران

دوره 2، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 233-229
نرگس عباس زاده راد؛ هادی استوان؛ مهدی غیبی

15.

گزارش گونه جدیدی از کنه های خانواده Lardoglyphidae (Acari: Sarcoptiformes) برای ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 68-65
کورش کشت مند؛ هادی استوان؛ راحیل اسدی

16.

مطالعه فونستیک کنه‌های جنس Eriophyes (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea) درختان میوه در شهرستان نیشابور

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 165-178
محبوبه بابایی؛ هاشم کمالی؛ رضا وفایی‌شوشتریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.