1.

اثر آبیاری و محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود در اراک

دوره 5، 4(20) زمستان، بهار 1391، صفحه 43-52
وحید برزآبادی؛ ایمان فراهانی

2.

اثر رژیم آبیاری بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک 8 رقم و لاین نخود

دوره 5، 3(19) پاییز، زمستان 1390، صفحه 79-92
آیسان بهروزمند؛ مهرداد یارنیا؛ محمدباقر خورشیدی بنام

3.

اثر طول دوره ی تداخل علف های هرز در شرایط مدیریت های مختلف زراعی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود

دوره 8، 4(32) زمستان، زمستان 1393، صفحه 407-422
محمد اصغری؛ محمد آرمین

4.

اثر عصاره آبی چریش در مقایسه با باوستین جهت کنترل پژمردگی فوزاریومی نخود

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 189-183
حسام‌الدین رمضانی؛ ساسان قاسمی

5.

اثر متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد و شاخص های رشدی در نخود (رقم آزاد)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 176-184
ایمان نادعلی؛ فرهاد پاکنژاد؛ محسن سوقانی؛ فرامرز الهی پناه

6.

اثر محلول پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L)

دوره 5، 1(17) بهار، بهار 1390، صفحه 79-88
محسن سوقانی؛ فرزاد پاک نژاد؛ ایمان نادعلی؛ فرامرز الهی پناه؛ مهدی غفاری

7.

اثر محلول پاشی متانول در مراحل رشدی بر صفات مرتبط با دانه در رقم ILC482 نخود

دوره 7، 2(26) تابستان، تابستان 1392، صفحه 147-158
ندا نعیمی؛ مهرداد یارنیا؛ ابراهیم خلیلوند بهروزیار

8.

ارزیابی بافتی وحرارتی بیاتی نان فاقد گلوتن تهیه شده از آرد ذرت و نخود

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 35-41

9.

ارزیابی تنوع فراکسیون‌های نیتروژنی و خصوصیات عملکردی ایزوله پروتئین نخود(Cicer arietinum L. )

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 93-103

10.

ارزیابی خواص مکانیکی و ویژگی‌های نوری فیلم خوراکی بر پایه ی ایزوله ی پروتئین نخود(Cicer arietinum L.) حاوی اسانس آویشن به کمک روش سطح پاسخ

دوره 2، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 25-39

11.

ارزیابی عملکرد نخود درکشت مخلوط نخود و جو به منظور کشت علوفه

دوره 10، شماره 1 (پاییز 1394) 37، پاییز 1394، صفحه 5-10
سجاد احمدی

12.

ارزیابی ویژگی‌های رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم نخود زراعی در کشت انتظاری و بهاره

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 73-86
سید محسن سیدی؛ افشار آزادبخت؛ ایوب فصاحت

13.

بررسی اثر سیلیکات سدیم بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود تحت تنش شوری

دوره 12، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 165-174
مهدی جلالی؛ امین فتحی؛ معصومه نمروری؛ سمیه کرمی چمه؛ صادق بهامین

14.

بررسی تأثیر الگوهای مختلف تناوب زراعی بر ساختار جوامع علفهای هرز

دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 27-43
لیلا علیمرادی؛ علیرضا سوهانی دربان

15.

بررسی تاثیر برخی تکنیک های زراعی (آرایش کاشت و آبیاری تکمیلی) بر شاخص های رشد نخود (.Cicer arietinum L)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 159-169

16.

بررسی خواص عملکردی کنسانتره‌ی پروتئین نخود استخراج شده با استفاده از تکنیک رسوب در نقطه‌ی ایزوالکتریک

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 71-79

17.

بررسی خواص مهندسی و بهینه‌سازی وزن هزار دانه نخود با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-14

18.

بررسی ژنوتیپ‏های نخود زراعی در شرایط آبی و دیم

دوره 5، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 33-41
مهدی روزرخ؛ حسن حیدری شریف آباد؛ سید حسین صباغ پور؛ قربان نورمحمدی؛ اسلام مجیدی هروان

19.

بررسی کارآیی ترکیب دو گونه ی تریکودرما در کنترل بیولوژیکی بیماری فوزاریومی نخود در شرایط گلخانه

دوره 4، 2(14-1) تابستان، تابستان 1389، صفحه 75-84
محمد اکرمی؛ آش ابراهیموف

20.

بررسی کارایی کنترل شیمیایی علف های هرز بر رشد علف هرز و خصوصیات رشدی نخود در تاریخ های مختلف کاشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1396
علی خورگامی؛ مهناز یاراحمدی

21.

بررسی میزان کارایی کنترل شیمیایی علف های هرز بر برخی صفات زراعی نخود در تاریخ های مختلف کاشت

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 103-115
مهناز یاراحمدی؛ علی خورگامی

22.

بررسی واکنش دو رقم نخود (Cicer arietinum L.) به کاربرد کودهای مختلف زیستی و شیمیایی

دوره 11، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 111-125
چنور عادلی؛ بابک پاساری؛ اسعد رخزادی

23.

تأثیر تنش رطوبتی و مصرف پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود معمولی در منطقه میانه

دوره 7، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-9
اسمعلی آزادمنش؛ منوچهر فربودی؛ علی فرامرزی؛ شهرام شاهرخی

24.

تاثیر چند قارچ و باکتری کنترل کننده علیه قارچ Fusarium oxysporum f.sp. ciceri در نخود

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 108-113
حسام الدین رمضانی

25.

تاثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود زراعی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 49-63
محمدرضا شادفر؛ کیوان شمس

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.