1.

اثر قطع آبیاری و منابع مختلف کودی بر تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ

دوره 11، شماره 36، بهار 1398، صفحه 204-216
یدالله تقی زاده؛ جلال جلیلیان؛ سینا سیاوش مقدم

2.

اثر کاربرد ترکیب کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن و پروتئین دو رقم کلزا

دوره 8، شماره 1، بهار 1391، صفحه 11-22
الناز ابراهیمیان؛ احمد بای‌بوردی

3.

اثر کمپوست، کود شیمیایی و انواع مختلف کود دامی بر خصوصیات خاک و عملکرد گیاه هندوانه

دوره 14، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-7
عباس سلطانی نژاد؛ امین باقی زاده؛ حمیدرضا درودیان

4.

اثر کودهای آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در شرایط کم آبیاری و آبیاری کامل

دوره 11، شماره 1، بهار 1394، صفحه 23-33
سیدمرتضی عظیم‌زاده

5.

ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه کلزا در کشت مخلوط نواری گندم-کلزا تحت تاثیر کودهای شیمیایی و بیولوژیک

دوره 8، 4(32) زمستان، زمستان 1393، صفحه 437-450
راشین امیرمردفر؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ یعقوب راعی؛ صمد خاقانی نیا؛ روح اله امینی؛ سید حامد طباطباء وکیلی

6.

بررسی اثر سطوح مصرف کودهای سولفات کلسیم و سوپرفسفات تریپل بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه جو در شرایط آب و هوایی اهواز

دوره 7، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 41-50

7.

بررسی کارآیی مصرف ماده آلی اسید هیومیک در مقایسه با کود شیمیایی، کود دامی و تلفیقی در گیاه مرزه (Satureja hortensis L.)

دوره 8، شماره 4 (تابستان 1393) 32، تابستان 1393، صفحه 323-337
ابراهیم فراهانی؛ حمید مدنی

8.

بررسی میزان غلظت عناصر سنگین در کمپوست، خاک پوششی و قارچ‌های خوراکی دکمه‌ای گلخانه‌های استان کردستان

دوره 2، 4 (8) زمستان، زمستان 1391، صفحه 81-96
مهرداد چراغی؛ بهاره لرستانی؛ ندا مردوخ روحانی

9.

بررسی واکنش دو رقم نخود (Cicer arietinum L.) به کاربرد کودهای مختلف زیستی و شیمیایی

دوره 11، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 111-125
چنور عادلی؛ بابک پاساری؛ اسعد رخزادی

10.

بهبود عملکرد کمی و کیفی علوفه یونجه با کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی

دوره 9، 4(36) زمستان، زمستان 1394، صفحه 583-598
حمید مدنی؛ نورعلی ساجدی؛ حمید قلی پور فدشک

11.

پاسخ شاخص های فیزیولوژیک ارقام گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill) به مصرف کودهای دامی، شیمیایی و تلفیقی

دوره 10، 2(38) تابستان، تابستان 1395، صفحه 353-370
سجاد نصیری؛ سهراب محمودی؛ محمدعلی بهدانی؛ علیرضا صمدزاده

12.

تأثیر تلفیق کودهای شیمیایی و باکتری های محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت علوفه ای درشرایط آب و هوایی اراک

دوره 6، شماره 4 (تابستان 1391) 24، تابستان 1391، صفحه 295-307
علی برومند؛ نورعلی ساجدی؛ مهدی چنگیری

13.

تاثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود زراعی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 49-63
محمدرضا شادفر؛ کیوان شمس

14.

تأثیر کمپوست مصرفی قارچ دکمه‌ای و کود شیمیایی بر اندیس‌های بافت‌شناختی مری چند گونه از ماهیان پرورشی گرمابی

دوره 10، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 23-33
خالد روشنفکر؛ رحیم عبدی؛ محمدعلی سالاری علی آبادی؛ زهرا بصیر

15.

تأثیر کمپوست مصرفی قارچ دکمه‌ای و کود شیمیایی بر روند تغییرات بافت روده گونه های پرورشی گرمابی

دوره 11، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 11-25
خالد روشنفکر؛ رحیم عبدی؛ محمد علی سالاری علی آبادی؛ زهرا بصیر

16.

تاثیر کود گوگردی و تیوباسیلوس بر شاخص‌های فیزیولوژیک دو رقم کنجد تحت تاثیر تنش خشکی و محاسبه همبستگی بین صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 54-72
محمد حیدری؛ محمدعلی اسماعیلی؛ ایوب حیدرزاده؛ مینا مولائی

17.

تأثیر مصرف توأم کودهای شیمیایی و زیستی فسفاته و نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم

دوره 8، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 41-52
مهسا کریمی؛ سید کیوان مرعشی

18.

تاثیر مصرف توام کودهای شیمیایی و زیستی فسفاته و نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1395
مهسا کریمی؛ سید کیوان مرعشی

19.

تأثیر نانوکودهای گوناگون و تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه‌ای در منطقه سیستان

دوره 12، شماره 41، تابستان 1399، صفحه 230-242
الهام کاظمی؛ حمیدرضا گنجعلی؛ احمد مهربان؛ احمد قاسمی

20.

تأثیر نظام‌های خاک‌ورزی و کود شیمیایی (NPK) بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت

دوره 12، شماره 40، بهار 1399، صفحه 102-115
داود براری تاری؛ امین فتحی؛ هرمز فلاح آملی؛ یوسف نیک نژاد

21.

تاثیر نظام‌های مختلف کوددهی (شیمیایی، بیولوژیک و تلفیقی) برخصوصیات مختلف جو پاییزه

دوره 11، شماره 38، پاییز 1398، صفحه 103-117
نسرین میرزاکرمی؛ محمد میرزایی حیدری؛ محمود رستمی نیا

22.

تأثیر ورمی‌کمپوست و کودهای نیتروژن و فسفر بر صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

دوره 15، شماره 57، بهار 1399، صفحه 84-99
اکرم محمودی؛ مهراب یادگاری؛ بهزاد حامدی

23.

طراحی، ساخت و ارزیابی کودپاش بادی دو ردیفه

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 11-19

24.

عملکرد پیاز خوراکی (Allium cepa L.) تحت تاثیر کودهای شیمیایی و کمپوست

دوره 11، 2(42) تابستان، تابستان 1396، صفحه 331-344
رضا رضایی غیاثی؛ سیدعلی موسوی زاده؛ الناز فرج زاده معماری تبریزی

25.

مقایسه کاربرد نیتروژن از منابع مختلف بر خصوصیات مرفولوژیک ذرت علوفه ای تحت تنش خشکی

دوره 9، شماره 4 (تابستان 1394) 36، تابستان 1394، صفحه 299-311
محسن کاوند؛ حمید مدنی؛ علی رضا دادیان

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.