1.

اثر اشعه فرابنفش و آبسیزیک اسید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و ویژگی های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L.) تحت دورهای مختلف آبیاری

دوره 12، شماره 40، بهار 1399، صفحه 53-71
بهنوش رسایی؛ سعید جلالی هنرمند؛ مختار قبادی؛ گوئیشنگ ژو

2.

اثر شیوه های مختلف آبیاری و کاربرد کود پتاسیم بر کارآیی مصرف آب، عملکرد دانه و برخی ویژگی های فیزیولوژیک ذرت رقم SC500

دوره 10، شماره 1، بهار 1393، صفحه 15-25
عبداله بحرانی

3.

بررسی تأثیر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیکی جو بدون پوشینه (Hordeum sativum L.) در منطقه اقلید فارس

دوره 6، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 19-29
علیرضا باقری؛ حجت اله مظاهری لقب

4.

تاثیر پاشش سیتوکینین و آبسیزیک اسید بر محتوای کاتیونی دو رقم گندم نان تحت شرایط تنش خشکی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 5-17
فریبا خسروی نژاد؛ رمضان علی خاوری نژاد؛ فواد مرادی؛ فرزانه نجفی

5.

تنش سرما و اثر آن بر سنتز هورمون اسید آبسیزیک از طریق بررسی بیان ژن و تغییرات آنتی‌اکسیدان‌های غیرآنزیمی گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum 'Red Cloud)

دوره 14، شماره 54، تابستان 1398، صفحه 50-59
نیلوفر صمدی؛ سکینه سعیدی سار؛ حسین عباسپور؛ ناهید مسعودیان

6.

مطالعه جنبه های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی کاربرد آبسیزیک اسید در گیاهان برای بهبود کمی و کیفی محصول در شرایط تنش کم آبی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-16
مجید عبدلی؛ بهنوش رسایی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.